Liječenje raka

Uspješno liječenje raka usredotočeno je ne samo na primarni tumor već i na tumore koji su se mogli proširiti u druge dijelove tijela (metastaze). Stoga se kirurški zahvat ili zračenje posebnih područja tijela često primjenjuje zajedno s kemoterapijom za čitavo tijelo. Čak kada je izlječenje nemoguće simptomi se često mogu olakšati palijativnim liječenjem, koje poboljšava kakvoću i duljinu života.