Komplikacije raka

Rak i njegovi satelitski tumori (metastaze) mogu prodirati i zato mijenjati funkciju nekog organa ili pritiskati okolna tkiva; i jedno i drugo može imati za posljedicu različitost simptoma i medicinskih problema.

U ljudi s metastazama bol može biti posljedica raka koji raste unutar kosti koja se ne može proširivati, može nastati uslijed pritiska na živce ili zbog pritiska na druga tkiva.

Mnoge vrste raka proizvode tvari kao što su hormoni, citokini i bjelančevine koje mogu djelovati na funkciju drugih tkiva i organa uzrokujući različite simptome nazvane paraneoplastički sindromi.

Katkada su problemi uzrokovani rakom tako teški da ih se mora liječiti kao hitno stanje.