Dijagnostika raka

Dijagnostička obrada raka počinje anamnezom i fizikalnim pregledom. Oni zajedno pomažu liječniku da procjeni rizik za nastanak raka i da odluči koje su pretrage potrebne. Općenito, kao dio rutinskog fizikalnog pregleda trebalo bi izvršiti kontrolni pregled koji se odnosi na rak da se isključi rak štitnjače, sjemenika, usta, jajnika, kože i limfnih čvorova.

Testovima pretraživanja nastoji se otkriti rak prije nego izazove simptome. Ako se testom pretraživanja dobije pozitivan rezultat, potrebne su daljnje pretrage kako bi se postavila točna dijagnoza. Dijagnozu raka treba uvijek postaviti apsolutno točno, a za to je obično potrebna biopsija. Određivanje specifične vrste raka je također apsolutno bitno. Kada se rak otkrije, pretragama stupnjevanja utvrđuje se njegovo točno sijelo i je li se proširio. Stupnjevanje također pomaže liječnicima u planiranju odgovarajućeg liječenja i određivanju prognoze.