Osnove

Biologija proučava anatomiju i fiziologiju živih organizama. Anatomija se bavi proučavanjem građe, a fiziologija funkcije.

Budući da je građa živih organizama složena, anatomija je podijeljena u nekoliko područja koja se bave proučavanjem najmanjih dijelova stanice pa do velikih organa i njihovih odnosa s drugim organima. Makroskopska anatomija proučava dijelove ljudskog tijela vidljive golim okom koji se detaljno prikažu anatomskom sekcijom. Histologija proučava stanice uz pomoć posebnih instrumenata, kao što je mikroskop, i primjenom posebnih tehnika za pripremu mikroskopskih preparata.