Bisinoza

Bisinoza je suženje dišnih putova uzrokovano udisanjem čestica pamuka, lana ili konoplje.

U SADu i Velikoj Britaniji bisinoza se gotovo isključivo pojavljuje u ljudi koji rade s neprerađenim pamukom. Bolest mogu dobiti i osobe koje rade s lanom i konopljom. Čini se da su najčešće zahvaćeni ljudi koji otvaraju pakete sirovog pamuka ili oni koji rade u prvim stadijima prerade pamuka. Očito je da nešto u sirovom pamuku uzrokuje suženje dišnih putova osjetljivih osoba.

Simptomi i dijagnoza

Bisinoza može uzrokovati hripanje i stezanje u prsima obično prvoga radnog dana nakon prekida rada. Za razliku od astme, simptomi se nakon ponovljene izloženosti smanjuju i krajem radnog tjedna stezanje u prsima može nestati. Međutim, nakon što je osoba radila s pamukom mnogo godina, stezanje u prsima može trajati 23 radna dana ili čak čitav tjedan. Produžena izloženost prašini pamuka povećava učestalost hripanja, ali ne dovodi do onesposobljavajuće plućne bolesti.

Dijagnoza se postavlja testom koji ukazuje na smanjenje plućnog kapaciteta tijekom radnog dana. To je smanjenje obično najveće prvog dana radnog tjedna.

Sprječavanje i liječenje

Za sprječavanje bisinoze najbolje je suzbijati zaprašenost. Hripanje i stezanje u prsima može se liječiti lijekovima koji se rabe za astmu. Lijekovi koji otvaraju dišne putove (bronhodilatatori) mogu se dati preko inhalatora (npr. albuterol) ili u tabletama (npr. teofilin).