Benigne pneumokonioze

Ponekad i druge tvari uzrokuju nenormalnosti na rendgenogramu pluća. Udisanjem željezna oksida može nastati sideroza, od udisanja barija baritoza, a od udisanja čestica kositra stanoza. Premda se te prašine na rendgenogramu pluća vide, ne dovode do znatne reakcije u plućima, pa izloženi ljudi nemaju ni simptoma ni funkcijskih oštećenja.