Bronhiektazije i atelektaza

I bronhiektazije i atelektaza posljedica su oštećenja dijela dišnog sustava. Kod bronhiektazija su oštećeni bronhi (dišni putovi u koje se račva traheja). Kod atelektaze se zbog gubitka zraka dio pluća stisne.