Cijanoza

Cijanoza je plavkasto obojenje kože kao posljedica nedovoljne količine kisika u krvi.

Cijanoza se pojavljuje kada kroz kožu, koja je više plavkasta nego crvena, struji krv osiromašena kisikom. Cijanoza obično postoji samo na ručnim ili nožnim prstima, jer je krvni protok kroz okrajine vrlo polagan. Može nastati kada je oslabljeno djelovanje srca kao pumpe ili kada je osoba izložena hladnoći. Cijanozu koja nastaje po čitavom tijelu mogu uzrokovati mnoge teške plućne bolesti kao i neke nenormalnosti krvnih žila i srca koje skreću krv iz venske na arterijsku stranu krvotoka.

Količinu kisika u krvi može se odrediti analizom plinova u arterijskoj krvi. Da se odredi uzrok smanjenja kisika u krvi i posljedična cijanoza mogu biti potrebni rendgen, ispitivanje krvnog protoka i testovi funkcije srca i pluća. Često se prvo liječenje sastoji u davanju kisika.