Limfomi

Limfomi su vrste raka (malignomi) limfnog sustava.

Limfni sustav nosi specijaliziranu vrstu bijelih krvnih stanica zvanih limfociti kroz mrežu cjevastih kanala (limfne žile) u sve dijelove tijela, uključujući koštanu srž. Posvuda po toj mreži razasute su nakupine limfocita u limfnim čvorovima (obično, ali neispravno zvanih limfne žlijezde). Maligni (zloćudni) limfociti (stanice limfoma) mogu biti ograničeni na pojedini limfni čvor ili se mogu širiti posvuda po tijelu gotovo na svaki organ.

Dvije najvažnije vrste limfoma su Hodgkinov limfom, češće poznat kao Hodgkinova bolest i neHodgkinov limfom. NeHodgkinov limfom ima nekoliko podtipova u koje se ubrajaju Burkittov limfom i mikozis fungoides.