Mehaničko oštećenje crvenih krvnih stanica

Normalno, crvene krvne stanice putuju kroz krvne žile neoštećene. Međutim, one se mogu oštetiti mehaničkim nenormalnostima u krvnim žilama kao što su aneurizma (džep u oslabljenoj krvnoj žili) ili umjetni srčani zalistak ili prekomjerno visoki krvni tlak. Te nenormalnosti mogu razbiti normalne crvene krvne stanice uzrokujući da se njihov sastav izlije u krv. Konačno te tvari bubrezi filtriraju iz krvi, ali prilikom toga procesa može doći do oštećenja bubrega.

Kada je veliki broj crvenih krvnih stanica oštećen, razvije se mikroangiopatska hemolitična anemija. Taj se poremećaj dijagnosticira kada se djelići oštećenih crvenih krvnih stanica vide u krvnom uzorku koji se ispituje pod mikroskopom. Uzrok oštećenja se tada prepoznaje i, ako je moguće, ispravlja.