Medularni spužvasti bubreg

Medularni spužvasti bubreg je prirođeni poremećaj kod kojega su bubrežni kanalići (tubuli), koji sadrže mokraću, prošireni, pa uslijed toga tkivo bubrega djeluje spužvasto.

Kod medularnog spužvastog bubrega nema simptoma dugo vremena, no osoba s ovim poremećajem sklona je bolnim bubrežnim kamencima, krvi u mokraći i infekcijama bubrega. Odlaganje kalcija u bubrezima zbiva se u više od polovice ljudi s ovim poremećajem.

Liječnik na osnovu simptoma traži rendgensku sliku bubrega, koja otkriva naslage odloženog kalcija. Dijagnoza se može potvrditi ako se kontrastno sredstvo uštrca bolesniku u venu i zatim na rendgenu promatra prolazak kontrasta kroz bubrege. Ultrazvučni prikaz može pomoći, ali ne može otkriti sićušne ciste koje se nalaze duboko unutar bubrega.

Ukoliko medularni cistični bubreg ne uzrokuje odlaganje kalcija, liječenje obično nije potrebno. Uzimanje tiazidnih diuretika, pijenje dosta tekućine i uzimanje malo kalcija u hrani, može spriječiti stvaranje kamenaca i njima izazvano začepljenje mokraćnog sustava. Ako dođe do začepljenja mokraćnog sustava, može biti potreban kirurški zahvat. Infekcije se liječe antibioticima.