Respiratorni bronhiolitis i intersticijska plućna bolest

Respiratorni bronhiolitis udružen sa ILD je sindrom upale malih dišnih putova i bolesti plućnog intersticija u pušača.

Većina pušača razvija supklinčki bronhiolitis za koji je karakteristična blaga ili umjerena upala malih dišnih putova. Za manji broj bolesnika u kojih se razvije teži oblik upale s klinički izraženim promjenama u plućnom intersticiju se kaže da imaju respiratorni bronhiolitis udružen sa ILD (RBILD). Omjer muškaraca i žena je 2:1. Histološke odlike RBILD su submukozna upala terminalnih i respiratornih bronhiola sa makrofagima koji sadrže mrko–žuti pigment (povećan sadržaj Fe, što je nađeno u pušača), staza sluzi i metaplazija cilindričnog epitela u bronhiolama i alveolama. Ožiljavanje alveolarnih septa je uvijek izraženo. Ovakvi se nalazi vide kod nekih hipersenzitivnih reakcija, profesionalnih ekspozicija (obično mineralnoj prašini), kod virusnih infekcija i reakcija na lijekove. RBILD histološki podsjeća na deskvamacijsku intersticijsku pneumoniju, ali kod RBILD upala je neravnomjerna i manje opsežna. Sličnost upućuje na zaključak da se radi o različitim manifestacijama iste bolesti izazvane pušenjem.

Simptomi, tj. kašalj i dispneja u naporu, podsjećaju na druge ILD, naročito na IPF, ali su blaži. Pukoti pri auskultaciji su jedini fizikalni nalaz.

Dijagnoza počiva na anamnezi, radiološkim pretragama, testovima plućne funkcije i biopsiji. Nalazi na RTG–u pluća su: difuzne, fine retikularne ili mikronodularne sjene; zadebljanje stijenki bronha; izražen peribronhovaskularni intersticij; mala pravilna i nepravilna zasjenjenja; i male prstenaste sjene na periferiji. HRCT često pokazuje magličaste sjene tipa “mliječnog stakla”. Kombinirani opstruktivno–restriktivni poremećaj ventilacije je čest spirometrijski nalaz, iako rezultati mogu biti normalni ili pokazuju izolirano povećanje rezidualnog volumena. Plinska analiza arterijske krvi (ABS) otkriva blagu hipoksemiju. Rutinske laboratorijske pretrage nisu od pomoći.

RBILD se liječi prestankom pušenja, a kortikosteroidi su tek ponekad djelotvorni. Prirodni tok bolesti je nepoznat, ali je prognoza dobra ako se s pušenjem prekine.