Bolest pluća izazvana lijekovima

Bolest pluća izazvana lijekovima nije sporadičan poremećaj, već čest klinički problem koji pogađa pacijente koji ranije nisu patili od plućne bolesti a sada razvijaju plućne simptome, radiološke promjene na plućima, pogoršanje plućne funkcije i/ ili histološke promjene dok primaju određene lijekove. Preko 150 lijekova ili skupina lijekova je optuženo da izaziva promjene na plućima. Mehanizam nastanka bolesti je rijetko poznat, ali se smatra da brojni lijekovi izazivaju reakciju hipersenzitivnosti.

Ovisno o lijeku, sindrom izazvan lijekovima može sličiti na intersticijsku fibrozu, BOOP, astmu, nekardijalni edem pluća, pleuralni izljev, plućnu eozinofiliju, plućnu hemoragiju ili venookluzivnu bolest (vidi TBL. 55–3), sa odgovarajućim promjenama na RTG–u i CT–u pluća, te u nalazima testova plućne funkcije.

Dijagnoza se oslanja na odgovor koji nastupa nakon ukidanja osumnjičenog lijeka (Jesu li se simptomi povukli?) ili, ako je izvedivo, na ponovno uvođenje dotičnog lijeka da se vidi hoće li se simptomi nanovo pojaviti.

Liječi se ukidanjem dotičnog lijeka. Prije početka liječenja ili nakon uvođenja lijeka koji može izazvati toksične nuspojave na plućima često se vrše testovi plućne funkcije, ali korist od spirometrijskog probira pacijenata kako bi se predvidjela ili rano otkrila toksičnosti nije dokazana.