Ostale anomalije x kromosoma

Oko 1/1000 naizgled zdravih žena ima kariotip 47,XXX. Tjelesne malformacije su rijetke. Ponekad se pojavljuju nepravilnosti menstruacije i neplodnost. Pogođene djevojčice mogu pokazivati blaže smanjenje inteligencije i imati više poteškoća u školi od braće ili sestara. Uznapredovala životna dob majke povećava opasnost od trostrukog X–a, a višak X kromosoma je obično porijekla od majke. Premda su rijetke, postoje žene s 48,XXXX i 49,XXXXX. Nema ustaljenog fenotipa. Opasnost od umne zaostalosti i prirođenih malformacija se znakovito povećava kada postoji >3 X kromosoma. Možda je uzrok ovom poremećaju genska neravnoteža tijekom ranog embrionalnog razvoja, prije inaktivacije X kromosoma.