Ugrizi i ubodi

Ugrizi (ujedi) i ubodi uzrokuju u SAD–u oko 100 smrti godišnje, a >90.000 ih se prijavi kontrolnim centrima za otrovanja. Mnogo više ih ne bude prijavljeno. Svi ugrizeni i ubodeni bolesnici trebaju dobiti primjerenu profilaksu protiv tetanusa (vidi TBL. 178–1 na str. 1506).