Bol u koljenu

Bol u koljenu je česta u sportaša.

Etiologija

Uzroci su brojni, osobito u trkača. U njih spada subluksacija patele (prilikom savijanja koljena) prilikom trčanja; hondromalacija patele (razmekšanje hrskavice koljenog zgloba—vidi str. 2382), koja je jedna od češćih uzroka u mladih sportaša koji trče; intraartikularne promjene, poput razdora meniska i plike (uvučenja sinovijalne ovojnice koljena), upale masnog jastučića; patelarni tendinitis; stresni prijelomi tibije i nepravilni položaj donjih ekstremiteta. Bol u koljenu može predstavljati odraženu bol iz lumbalne kralježnice ili nastati uslijed promjena stopala (npr. pretjerane pronacije—vidi SL. 324–1).

Sl. 324–1. Pretjerana pronacija i patelofemoralni sindrom.

Sl. 324–1. Pretjerana pronacija i patelofemoralni sindrom.

Obrada

Za postavljanje dijagnoze je potrebno pažljivo razmatranje sportaševog rasporeda treninga, uključujući i anamnezu o početku simptoma i faktorima koji ih pojačavaju, kao i potpuni pregled noge (za pregled koljena vidi str. 2570).

Na hondromalaciju ukazuje bol u koljenu nakon trčanja, osobito po brdovitom terenu te bol i ukočenost nakon sjedenja bilo kojeg trajanja. Prilikom pregleda se bol tipično ponavlja prilikom pritiska patele o femur.

Liječenje

U liječenje hondromalacije spadaju vježbe za jačanje kvadricepsa uz uravnotežene vježbe jačanja koljenskih ligamenata, primjenu lučnih podupirača ako boli možda doprinosi pretjerana pronacija, i primjena NSAID–a.

Kod subluksacija patele, mogu biti potrebni stabilizatori patele ili ortopedska pomagala, osobito u sportovima kod kojih dolazi do brzih, žustrih pokreta u različitim ravninama (npr. košarka, tenis).