Abrazije

Abrazije su ogrebotine (oguljotine) kože koje ne zahvaćaju cijelu debljinu epidermisa.

Abrazije se obrađuju i čiste na sličan način kao i laceracije, a također se izvodi i debridman. Međutim, teže ih je anestezirati, što je osobito problematično kad se u njima, a to je često, nalaze veće količine prašine, kamenčići ili staklo; može biti potrebna regionalna anestezija ili IV sedacija. Nakon podrobnog odstranjivanja sveg detritusa može se nanijeti antibiotska mast (npr. bacitracin) i neadherirajući zavoj od gaze. Mogu se koristiti i drugi pripravci za prekrivanje rane koji su dostupni na tržištu, s ciljem da se spriječi isušivanje rane koje ometa reepitelizaciju, i lijepljenje zavoja za ranu.

U ovom poglavlju: