Iščašenja

Iščašenja (luksacije) su potpuna odvajanja krajeva kostiju koji se normalno spajaju u zglobu; djelomična odvajanja su subluksacije.

Najčešće iščašeni zglob ekstremiteta je rameni (glenohumeralni) zglob. Premda su rijetka, kod iščašenja postoji opasnost od oštećenja arterija i živaca (npr. kod iščašenja koljena, lakta ili kuka), osobito ako se brzo ne reponiraju.

Simptomi i znakovi su bol, edem, deformacija i nemogućnost pokretanja. Dijagnoza se postavlja rendgenskom pretragom. Liječe se što je prije moguće, obično zatvorenom repozicijom; za izvođenje je potrebna sedacija i analgezija, ili ponekad, opća anestezija. Prije i poslije repozicije se izvodi neurovaskularna procjena. Ako je zatvorena repozicija neučinkovita, potrebno je učiniti otvorenu repoziciju.