Ozljede lica

Kod bolesnika s ozljedom lica potrebno je procijeniti sve strukture; ozljede su èesto kombinirane (vidi str. 858 za ozljedu zuba, str. 802 za ozljedu bubnjiæa i str. 2586 za ozljedu oka).