Otrovanje ugljikovodicima

Otrovanje ugljikovodicima može nastati unosom (ingestijom) ili udisanjem (inhalacijom). Unos je najčešći među djecom <5 godina a može dovesti do aspiracijskog pneumonitisa. Udisanje je mnogo češće u odraslih a može prouzročiti ventrikulsku fibrilaciju, uglavnom bez upozoravajućih simptoma. Pneumonitis se dijagnosticira na osnovu kliničkih kriterija, RTG snimke prsnog koša i oksimetrije. Pražnjenje želuca je kontraindicirano zbog opasnosti od aspiracije. Liječenje je potporno.

TABLICA 326–6

UMJERENO OTROVNE BILJKE

BILJKA

SIMPTOMI

LIJEČENJE

Aloe spp

Gastroenteritis, nefritis, iritacija kože

Potporna terapija i ispiranje sapunom i vodom

Azaleja

Kolinergički simptomi

Potporna terapija i atropin

Cactus spp

Infekcija, stvaranje granuloma

Uklanjanje bodlji

Caladium spp

Oštećenje sluznice usta zbog kristala Ca oksalata u listovima

Potporna terapija i sredstvo za ublažavanje (npr. mlijeko ili sladoled)

Capsicum spp (papar)

Iritacija i otok sluznica

Potporna terapija, ispiranje i moguće sredstvo za ublažavanje

Kolhicin (mrazovac)

Odgođeni gastroenteritis, višeorgansko zatajenje

Potporna terapija i Fab fragmenti specifični za kolhicin*

Crna pomoćnica

Antikolinergički simptomi, halucinacije

Potporna terapija; kod teške hipertermije ili konvulzija eventualno fizostigmin

Difenbahia

Oštećenje sluznice usta zbog kristala Ca oksalata u listovima

Potporna terapija i sredstvo za ublažavanje (npr. mlijeko ili sladoled)

Bob

U bolesnika s manjkom G6PD gastroenteritis, vrućica, glavobolja, hemolitična anemija

Potporna terapija; kod teške anemije i otrovanja razmotriti ekssangvinotransfuziju

Zelena rajčica i njene klice

Gastroenteritis, halucinacije, delirij

Potporna terapija

Bobice božikovine

Gastroenteritis

Potporna terapija

Kužnjak

Antikolinergički simptomi, halucinacije

Potporna terapija; kod teške hipertermije ili konvulzija eventualno fizostigmin

Ðurđica

Hiperkalijemija, aritmije

Vidi raspravu o preparatima digitalisa na str. 662

Imela

Gastroenteritis

Potporna terapija

Kopriva

Lokalno probadanje i žarenje

Potporna terapija

Pomoćnica, obična ili šumska

Gastroenteritis, halucinacije, delirij

Potporna terapija

Filodendron spp

Oštećenje sluznice usta zbog kristala Ca oksalata u listovima

Potporna terapija i sredstva za ublažavanje (npr. mlijeko ili sladoled)

Krasna mlječika

Blaža iritacija sluznica

Nepotrebno

Otrovni bršljan

Dermatitis

Vidi Pogl. 114 na str. 954

Vinobojka

Iritacija sluznica, gastroenteritis

Potporna terapija

Ðavolji bršljen

Oštećenje sluznice usta zbog kristala Ca oksalata u listovima

Potporna terapija i sredstva za ublažavanje (npr. mlijeko ili sladoled)

Tisa

Gastroenteritis; rijetko, konvulzije, aritmije, koma

Potporna terapija

*Nije dostupan izvan Francuske.
Fab = frakcionirana antitijela

Unos ugljikovodika, poput destilata petroleja (npr. benzin, kerozin, mineralna ulja, ulja za svjetiljke, otapala za boje), rezultira minimalnim sistemskim učincima, ali može izazvati teški aspiracijski pneumonitis. Toksični potencijal uglavnom ovisi o viskoznosti (mjerenom univerzalnim Sayboltovim sekundama—SSU). Tekući ugljikovodici niske viskoznosti (SSU <60), poput benzina i mineralnih ulja, mogu se brzo proširiti preko velikih površina i lakše izazivaju pneumonitis nego ugljikovodici sa SSU >60, koliko ima katran. Ukoliko se u organizam unesu velike količine ugljikohidrata, može doći do apsorpcije i sistemskih toksičnih učinaka na CNS i jetrima, a tipičnije je za halogene ugljikovodike (npr. ugljikov tetraklorid, trikloretilen).

Među adolescentima je često inhaliranje halogenih ugljikovodika (npr. boje, otapala, sredstva za čišćenje, fluorougljika koji se koriste kao rashladna sredstva ili potiskivači u sprejevima). Može izazvati euforiju, promjene duševnog stanja i senzibilizirati srce na endogene katekolamine, što može dovesti do fatalnih ventrikulskih aritmija bez prethodnih palpitacija ili drugačijih upozorenja, često kad su bolesnici preplašeni ili u bijegu.

Simptomi, znakovi i dijagnoza

Nakon ingestije i vrlo malih količina ugljikovodika bolesnici u početku kašlju, guše se i povraćaju. Mala djeca mogu biti cijanotična, zadržavati dah i neprestano kašljati. Starija djeca i odrasli se tuže na osjećaj pečenja u želucu. Aspiracijski pneumonitis dovodi do hipoksije i respiratornog zatajenja. Simptomi i znakovi pneumonitisa se mogu razviti nekoliko sati prije nego što infiltrati na plućima postanu vidljivi na RTG snimci. Značajna sistemska apsorpcija, navlastito halogeniranih ugljikovodika, može izazvati letargiju, komu i konvulzije. Nefatalni pneumonitis uglavnom prolazi nakon tjedan dana, dok se kod mineralnih ulja i ulja za svjetiljke oporavak produži na 5 do 6 tjedana. Aritmije nastaju uglavnom prije pojave kliničke slike a najčešće se ne javljaju ponovno ukoliko bolesnici nisu u stanju ekstremne agitacije.

Ako su bolesnici previše smeteni da bi dali relevantne podatke, na izloženost ugljikovodicima se može posumnjati zbog karakterističnog zadaha ili ambalaže nađene u blizini. Na nedavno udisanje boja ukazuju ostaci boje na rukama ili oko usta. Dijagnoza aspiracijskog pneumonitisa se osim prema simptomima i znakovima postavlja i pomoću RTG–a pluća i oksimetrije, koje treba napraviti oko 6 sati nakon ingestije ili prije kod najtežih otrovanja. Ako se sumnja na respiratornu insuficijenciju potrebno je napraviti ABS.

Liječenje

Svu kontaminiranu odjeću treba ukloniti i bolesnika dobro oprati. UPOZORENJE: pražnjenje želuca je kontraindicirano zbog povećanog rizika od aspiracijskog pneumonitisa. Ne preporučuje se ni aktivni ugljen. Bolesnike koji nemaju simptome aspiracijskog pneumonitisa se nakon 4 do 6 sati može otpustiti. Bolesnike sa simptomima treba hospitalizirati i simptomatski liječiti. Antibiotici i kortikosteroidi nisu indicirani.

OTROVANJE ŽELJEZOM

Otrovanje željezom je vodeći uzrok smrti od otrovanja u djece. Simptomi počinju akutnim gastroenteritisom, praćeni su mirnim periodom nakon kojeg nastaje šok i zatajenje jetre. Dijagnoza se postavlja određivanjem serumskog željeza, nalazom tableta u GI sustavu koje ne propuštaju RTG zrake ili otkrivanjem neobjašnjive metaboličke acidoze u bolesnika u kojih i drugi simptomi ukazuju na otrovanje željezom. Liječenje značajne ingestije se provodi najčešće ispiranjem čitavog crijeva i keliranjem (IV desferioksamin).

Mnogi često korišteni preparati u slobodnoj prodaji (bez recepta) sadrže željezo, najčešće u obliku ferosulfata (20% elementarnog željeza), feroglukonata (12% elementarnog željeza) i ferofumarata (33% elementarnog željeza). Tablete željeza djeci mogu ličiti na slatkiše. Pretporođajni multivitamini su izvor željeza u većine letalnih otrovanja djece, dok dječje tablete željeza za žvakanje sadrže tako malo željeza da se toksični učinak rijetko dogodi.

Željezo djeluje toksično na GI, kardiovaskularni i CNS. Nisu poznati specifični mehanizmi toksičnosti, ali suvišak slobodnog željeza utječe na enzimske procese i ometa oksidativnu fosforilaciju, uzrokujući metaboličku acidozu. Također katalizira stvaranje slobodnih radikala, djeluje kao oksidans, a nakon prezasićenosti vezanja za proteine plazme s vodom tvori željezni hidroksid i slobodne H+ ione, pogoršavajući tako metaboličku acidozu. Koagulopatija može nastati rano zbog ometanja koagulacijske kaskade a kasnije zbog oštećenja jetre. Elementarno željezo nije toksično kad je unos <20 mg/ kg, umjereno je toksično kad je unos 20 do 60 mg/kg a može izazvati vrlo teške simptome kad je unos >60 mg/kg.

TABLICA 326–7

STADIJI OTROVANJA ŽELJEZOM

STADIJ

VRIJEME NAKON UNOSA

KLINIČKA SLIKA

1

Unutar 6 sati

Povraćanje, hematemeza, ek splozivni proljev, iritabilnosti, bol u trbuhu i letargija

Kod teških trovanja tahipneja, tahikardija, hipotenzija, koma i metabolička acidoza

2

Unutar 6–48 sati

Do 24 sata prividnog poboljšanja (latentni period)

3

12–48 sati

Šok, konvulzije, vrućica, koagulopatija i metabolička acidoza

4

2–5 dana

Zatajenje jetre, žutica, koagulopatija i hipoglikemija

5

2–5 tjedana

Opstrukcija antruma želuca ili duodenuma zbog stvorenih ožiljaka

Simptomi, znakovi i dijagnoza

Simptomi se obično javljaju u 5 stadija (vidi TBL. 326–7), ali njihova pojava i progresija može značajno varirati. Jačina simptoma 1. stadija često ukazuje na opću težinu otrovanja, pa se simptomi kasnijih stadija javljaju tek ukoliko su simptomi 1. stadija bili umjereni ili teški.

Na otrovanje željezom treba pomišljati kod miješanih otrovanja, jer je željezo široko rasprostranjeno i kod male djece s pristupom željezu i neobjašnjenom metaboličkom acidozom ili teškim ili hemoragičnim gastreoenteritisom. Kako se djeca često međusobno razmjenjuju, djeci koja su progutala željezo treba ispitati braću, sestre i prijatelje u igri.

RTG trbuha se preporučuje radi potvrde ingestije, iako otkriva nedirnute tablete željeza i željezne komadiće, ali ne i prožvakane ili otopljene tablete, tekuće preparate željeza i željezo u multivitaminskim preparatima. Treba odrediti serumsko željezo, elektrolite i pH 3 do 4 sata nakon unosa. Na otrovanje treba posumnjati ako bolesnik povraća ili ima bolove u trbuhu, serumsko željezo je >350 μg/dl (63 μmol/L) ili je vidljivo na RTG snimkama i ako postoji nerazjašnjena metabolička acidoza. Koncentracija #x017E;eljeza može ukazati na težinu otrovanja, ali je bez drugih pokazatelja često nedovoljno točna. Ukupni kapacitet vezanja željeza (TIBC) je također često netočan pokazatelj i ne pomaže u otkrivanju ozbiljnog otrovanja, pa se njegovo određivanje ne preporučuje. Najtočniji pristup je serijsko određivanje koncentracije željeza, HCO3 i pH s izračunavanjem anionskog zjapa. Svi podaci se analiziraju zajedno, a rezultati se uspoređuju s kliničkim stanjem bolesnika. Na toksičnost najbolje ukazuje rastuća koncentracija željeza, metabolička acidoza, pogoršavanje simptoma ili još karakterističnije, kombinacije nekih od navedenih nalaza.

Prognoza i liječenje

Rizik od teškog otrovanja je vrlo malen ukoliko se u prvih 1 do 6 sati ne razviju simptomi. Ako u tom periodu nastanu šok i koma, smrtni ishod nastupa u 10% slučajeva.

Ako su radiološki neprozirne tablete vidljive na RTG snimku treba isprati cijelokupna crijeva s 1000 do 2000 ml otopine polietilen glikola kod odraslih ili 25 do 40 ml/kg/sat kod djece, sve dok na kontrolnoj RTG snimci ne nestane prethodna metalna sjena. Ispiranje želuca uglavnom ne pomaže jer povraćanje prazni želudac mnogo učinkovitije. Aktivni ugljen ne apsorbira željezo pa ga treba koristiti tek ukoliko je došlo do ingestije i drugih otrova.

Treba hospitalizirati sve bolesnike koji imaju simptome jače izražene nego kod umjerenog gastroenteritisa. Bolesnike s teškim otrovanjem (metabolička acidoza, šok, teški gastroenteritis ili koncentracija serumskog željeza >500 μg/ dl) treba liječiti desferioksaminom IV radi keliranja slobodnog iona željeza. Desferioksamin se daje u infuziji s titriranjem doze do 15 mg/ kg/sat, sve dok ne nastane hipotenzija. Bolesnike istodobno treba parenteralno hidrirati jer i otrovanje olovom i desferioksamin snižavaju krvni tlak.

OTROVANJE OLOVOM

Otrovanje olovom često izaziva neznatne simptome, ali može uzrokovati i akutnu encefalopatiju ili nepovratno oštećenje organa koje najčešće rezultira kognitivnim deficitom u djece. Dijagnoza se postavlja određivanjem koncentracije olova u krvi. Liječenje uključuje prestanak izloženosti olovu a ponekad kelacijsku terapiju sukcimerom ili kalcijevim dinatrijevim edetatom sa ili bez dimerkaprola.

Olovne boje korištene su uglavnom do 1960– tih, nešto manje do ranih 70–tih, a uglavnom su eliminirane 1978. godine. Ipak se nalaze u većini starijih kuća i predstavljaju rizik za zdravlje ukućana. Otrovanje olovom nastaje najčešće izravnom ingestijom ostataka olovne boje sa oštećenih i odljuštenih slika. Pacijenti mogu biti izloženi značajnim količinama olova u obliku aerosola prilikom kućnih popravaka slika i struganja površine radi ponovnog slikanja. Nepropisno nanesena glazura na keramičkom posuđu može otpuštati olovo, posebno nakon kontakta s kiselim tvarima poput sokova, kola–napitaka, rajčica i vina. Olovom kontaminirani viski i narodni lijekovi su također mogući izvori, kao i olovna strana tijela u želucu ili tkivima, poput metaka ili olova za pecanje. Meci (i tzv. geleri) zaglavljeni u mekim tkivima mogu povećati njegovu koncentraciju u krvi, ali tek godinama nakon ranjavanja. Profesionalna izloženost se može dogoditi pri proizvodnji i recikliranju baterija, bronziranju, izradi limenih i staklenih predmeta, rezanju cijevi, lemljenju i zavarivanju, taljenju, radu s pigmentima ili u lončarstvu. Određeni etnički kozmetički proizvodi i uvezeni biljni produkti sadrže olovo i izazivali su grupna otrovanja u useljeničkim zajednicama. U zemljama izvan SAD–a pare olovnog benzina mogu izazvati otrovanje olovom ukoliko se koriste radi užitka.

Simptomi i znakovi

Otrovanje olovom je najčešće kronični poremećaj i ne mora izazvati akutne simptome. Otrovanje može imati ireverzibilni učinak i bez akutnih simptoma, poput kognitivnog deficita, periferne neuropatije i progresivne bubrežne disfunkcije. Rizik kognitivne disfunkcije raste ukoliko je razina olova u krvi (PbB) 10 μg/dl (0,48 μmol/L) kroz duže vrijeme, s tim da donja granica može biti i niža. Drugi simptomi, poput grčeva u trbuhu, zatvora, tremora i promjena raspoloženja, mogu nastati ukoliko je PbB >50 μg/dl (>2,4 μmol/L). Encefalopatija nastaje kad je PbB >100 μg/dl (>4,8 μmol/L).

Akutno otrovanje olovom u djece može izazvati iritabilnost, smanjenu pažnju i akutnu encefalopatiju. Edem mozga se razvije za 1 do 5 dana, izazivajući stalno i snažno povraćanje, ataksičan hod, konvulzije, poremećaj svijesti, te konačno trajne konvulzije i komu. Encefalopatiji mogu tijekom nekoliko tjedana prethoditi iritabilnost i smanjena zaigranost. Kronično otrovanje olovom u djece može izazvati mentalnu retardaciju, konvulzije, agresivno ponašanje, smetnje u razvoju, kroničnu bol u trbuhu i anemiju.

Profesionalno izložene odrasle osobe razvijaju karakteristične simptome, poput promjena osobnosti, glavobolje, bolova u trbuhu i neuropatije, tijekom nekoliko tjedana ili duže. Encefalopatija je rijetka.

I djeca i odrasli mogu postati anemični jer olovo interferira s metabolizmom hemoglobina. Uz već nabrojene simptome više svojstvene otrovanju olovom, kod udisanja tetra–etil i tetra–metil olova u benzinskim parama olovnog benzina, kod djece i odraslih može se razviti i toksična psihoza.

Dijagnoza

Na otrovanje olovom se posumnja u bolesnika s karakterističnim simptomima. Kako su simptomi često nespecifični točna se dijagnoza često postavlja kasno. Obrada uključuje KKS, određivanje serumskih elektrolita, ureje, kreatinina, glikemije i koncentracije olova u krvi. Nativni RTG trbuha treba napraviti radi otkrivanja djelića olova koji daju metalnu sjenu (ne propuštaju ×–zrake ili su radioopacificirajući). Kod djece se rade RTG snimke dugih kostiju. Za otrovanje olovom ili drugim teškim metalima su dijelom specifične horizontalne metafizealne olovne trake, koje ukazuju na manjak preinake eritrocita i povećano odlaganje kalcija u zonama privremenog kalcificiranja dugih kostiju djece, ali su istovremeno neosjetljive. Normocitna ili mikrocitna anemija ukazuje na otrovanje olovom, posebno kad je povećan broj retikulocita ili su u eritrocitima prisutne bazofilne punktacije, ali ovakvi nalazi imaju ograničenu specifičnost i osjetljivost. Dijagnoza je konačna ukoliko je razina olova u krvi 10 μg/dl.

Kako mjerenje olova nije uvijek dostupno i može biti skupo, mogu se koristiti drugi preliminarni ili probirni testovi za otrovanje olovom. Određivanje olova u kapilarnoj krvi je točno, jeftino i brzo. Sve pozitivne testove treba potvrditi određivanjem razine olova u krvi. Eritrocitni protoporfirin (koji se još zove i cinkov protoporfirin ili slobodni eritrocitni protoporfirin) je često netočan i rijetko u upotrebi.

Kalcijev dinatrijev edetatski (CaNa2EDTA) mobilizacijski test se ranije koristio za postavljanje dijagnoze i liječenje, ali se danas smatra opsoletnim i uglavnom ne koristi.

Liječenje

Kod svih bolesnika najprije treba elimirati izvor olova. Ako su olovne krhotine vidljive na rendgenskoj slici treba očistiti cjelokupna crijeva s 1000 do 2000 ml otopine polietilen glikola kod odraslih ili 25 do 40 ml/kg/sat kod djece, sve dok na kontrolnoj RTG snimci ne nestanu ranije metalne sjene olova. Djecu s PbB >70 μg/dl (>3,40 μmol/L) i sve bolesnice s neurološkim simptomima treba hospitalizirati. Bolesnike s akutnom encefalopatijom treba liječiti u jedinicama intenzivne skrbi.

Kelirajuće agense poput sukcimera (mezo– 2,3–dimerkaptosukcinilna kiselina), CaNa2EDTA i dimerkaprola (British anti–luizit ili BAL), treba dati radi vezivanja olova u spojeve koji se mogu izlučiti. Keliranje treba nadgledati iskusni toksikolog. Indicirano je kod odraslih sa simptomima otrovanja i PbB >70 μg/dl, a kod djece s encefalopatijom ili PbB >45 μg/dl (>2,15 μmol/L). Jetreni i bubrežni poremećaji su relativne kontraindikacije za primjenu kelirajućih lijekova. Ne smiju se davati bolesnicima s otrovanjem koje još traje, jer mogu povećati GI apsorpciju olova. Keliranje uklanja relativno malu količinu metala, pa se postupak ponekad treba ponavljati tijekom nekoliko godina, u slučaju velikih količina olova u organizmu.

Bolesnike s encefalopatijom se liječi dimerkaprolom 75 mg/m2 (ili 4 mg/kg) IM svakih 4 sata i s infuzijom CaNa2EDTA 1000 do 1500 mg/m2 jednom dnevno. Prva doza dimerkaprola treba prethoditi prvoj dozi CaNa2EDTA najmanje 4 sata, da bi se prevenirala redistribucija olova u mozak. S dimerkaprolom se može prestati nakon prvih par doza ovisno o koncentraciji olova i simptomima. Kombinacija dimerkaprola i CaNa2EDTA se daje 5 dana, a nakon toga nastupa trodnevni period ispiranja. Odluka o eventualnoj trajnoj kelaciji se donosi nakon toga.

Bolesnike bez encefalopatije se uglavnom liječi sukcimerom 10 mg/kg PO svakih 8 sati 5 dana, a zatim 10 mg/kg PO svakih 12 sati 14 dana. Ukoliko takvi bolesnici imaju simptome otrovanja, mogu se alternativno liječiti dimerkaprolom 50 mg/m2 dubokom IM injekcijom svakih 4 sata kroz 5 dana uz CaNa2EDTA 1000 mg/m2 IV jednom dnevno.

Dimerkaprol može izazvati povraćanje te se daje istodobno s parenteralnom ili peroralnom hidracijom. Može izazvati i bol na mjestu injekcije, brojne sistemske simptome, a u bolesnika s manjkom G6PD i umjerenu ili tešku intravaskularnu hemolizu. Ne smije se davati zajedno s preparatima željeza. Dimerkaprol se pripravlja s derivatima kikirikija, pa se ne smije davati osobama za koje se zna ili sumnja na alergiju na kikiriki.

CaNa2EDTA može uzrokovati tromboflebitis, koji se može prevenirati davanjem lijeka IV, a ne IM, ili korištenjem koncentracija <0,5%. Prije početka liječenja s CaNa2EDTA treba potvrditi uredan protok urina. U ozbiljne reakcije na CaNa2EDTA spadaju bubrežna insuficijencija, proteinurija, mikroskopska hematurija, groznica i proljev. Bubrežna toksičnost je ovisna o dozi i najčešće reverzibilna. Nuspojave na CaNa2EDTA nastaju vjerojatno zbog iscrpljenja cinka.

U česte nuspojave sukcimera spadaju osip, GI simptomi poput gubitka apetita, mučnine, povraćanja, proljeva i metalnog okusa, te prolazno povećanje jetrenih enzima.

Bolesnike s PbB >10 μg/dl treba pažljivo pratiti i naučiti kako smanjiti izloženost olovu.

Prevencija

Rizičnim bolesnicima se preventivno određuje koncentracija olova u krvi. U mjere koje smanjuju rizik otrovanja u kućanstvu spadaju pravilno pranje ruku, dječjih igračaka i duda, te pravilno čišćenje kućnih površina. Na olovo treba testirati vodu za piće, boje za bojanje zidova (ukoliko su nanesene prije 1978. god.) i keramičko posuđe izrađeno izvan SAD–a. Odrasle osobe koje su izložene olovnoj prašini na poslu trebaju koristiti zaštitnu opremu, promijeniti odjeću i obuću prije odlaska kući i istuširati se prije odlaska u krevet.

TABLICA 326-8

SIMPTOMI I LIJEČENJE SPECIFIČNIH OTROVANJA

OTROV*

SIMPTOMI

LIJEČENJE

ACE inhibitori

Angioedem, hipotenzija

Aktivni ugljen, potporna terapija; kod angioedema su adrenalin, antihistamici ili kortikosteroidi ponekad učinkoviti

Acefat

Vidi Organofosfati

Acetanilid

Anilinske boje i ulja

Kloroanilin

Fenacetin (acetofenetidin, fenilacetamid)

Cijanoza uslijed stvaranja methemoglobina i sulfhemoglobina, dispneja, slabost, vrtoglavica, anginozna bol, crvenilo kože i urtikarija, povraćanje, delirij, depresija, zatajenje disanja i cirkulacije

Ingestija: aktivni ugljen; zatim kao i u slučaju inhalacije

Koža: odstraniti odjeću a kožu obilno oprati sapunom i vodom, zatim kao i u slučaju inhalacije

Inhalacija:
O2, potpora respiracije; transfuzije krvi; metilensko plavilo 1–2 mg/kg IV u slučaju teške cijanoze

Acetilen (plin)

Vidi Ugljični monoksid

Acetilsalicilna kiselina (ASK)

Vidi Otrovanje acetilsalicilnom kiselinom i drugim salicilatima na str. 2660

Acetofenetidin

Vidi Acetanilid

Aceton

Ketoni

Ljepila u modelarstvu

Odstranjivač laka za nokte

Ingestija: kao dolje, osim izravnog učinka na pluća

Inhalacija: nadražaj bronha, kongestija i edem pluća, oslabljeno disanje, dispneja, opijenost, stupor, ketoza, srčane aritmije o ,

Maknuti od izvora; potpora respiracije; O2 i tekućina; korekcija metaboličke acidoze

Acetonitril

Kozmetički adhezivi za nokte

Pretvaraju se u cijanide, s uobičajenim znakovima i simptomima

Vidi: Cijanidi

Aldrin

Vidi Klorirani ugljikovodici

Alfaprodin

Vidi Opijati

Alkohol za masažu

Vidi Alkohol, isopropilni

Alkohol, etilni (etanol)

Rakija, viski i ostala pića

Emocionalna labilnost, poremećena koordinacija, crvenilo lica, mučnina i povraćanje, stupor ili koma, depresija disanja

Potporna terapija, IV glukoza radi prevencije hipoglikemije

Alkohol, izopropilni

Alkohol za trljanje

Vrtoglavica, inkoordinacija, stupor ili koma, gastroenteritis, hemoragični gastritis, hipotenzija; nema ozljeda retine niti acidoze

Potporna terapija, IV glukoza, korekcija dehidracije ili elektrolitskih poremećaja; za gastritis, IV H2 blokatori ili inhibitori protonske crpke

Alkohol, metilni (metanol, drvni alkohol)

Antifriz Otapalo za boje Kruto gorivo Lak

Visoka toksičnost uz 60–250 ml u odraslih, 8–10 ml (2 čajne žličice) u djece; razdoblje latencije od 12– 18 sati; glavobolja, slabost, grčevi u nogama, vrtoglavica, konvulzije, ozljede retine, zamućen vid, acidoza, depresija disanja

Fomepizol (15 mg/kg, potom 10 mg/kg svakih 12 h); alternativno, 10% etanol u 5% otopini glukoze; početno udarna doza etanola od 0,7 g/kg kroz jednan sat, zatim 1–2 ml/kg/h za održavanje koncentracije etanola u krvi od 100 mg/dl (22 mmol/L); hemodijaliza (predstavlja konačno liječenje)

Amfetamini

Amfetamin sulfat, fosfat

Dekstroamfetamin

Fenmetrazin

Metamfetamin

Pojačana aktivnost, nemogućnost koncentracije ili sjedenja na mjestu, veselost, govorljivost, nesanica, razdražljivost, pojačani refleksi, anoreksija, suha usta, srčane aritmije, blok provođenja, anginozna bol, stanja nalik psihotičnima, nemogućnost koncentracije i mirnog sjedenja, paranoja

Aktivni ugljen može biti djelotvoran i dugo nakon ingestije zbog recikliranja preko enterohepatične cirkulacije; sedacija klorpromazinom 0,5–1 mg/kg IM ili PO svakih 30 min prema potrebi; otkloniti vanjske podražaje; pothlađivanje; prevencija edema mozga; hemodijaliza; β–blokatori mogu biti korisni ako bolesnik nije astmatičar

Amil nitrit

Vidi Nitriti

Aminofilin

Kofein

Teofilin

Budnost, nemir, anoreksija, povraćanje, dehidracija, konvulzije, tahikardija; veći rizik u odraslih, posebno nakon akutne prekomjerne doze u osoba koje ih uzimaju kronično

Ingestija: aktivni ugljen; prestati s medikacijom; mjeriti razinu teofilina u krvi; fenobarbital ili diazepam za konvulzije; parenteralna rehidracija; održavati krvni tlak; dijaliza ako su serumske vrijednosti >50–100 mg/ml (>278–555 μmol/L) ili ako postoje acidoza, konvulzije ili koma; moguća primjena β–blokatora (npr. esmolol) ukoliko bolesnik nije astmatičar

Amitriptilin

Vidi Triciklički antidepresivi

Amobarbital

Vidi Barbiturati

Amonijačna voda (amonijev hidroksid [NH4OH])

Vidi Ingestija lužina na str. 2663

Amonijak plin (bezvodni amonijak [NH3])

Nadražaj očiju i dišnih putova; kašalj, gušenje; abdominalna bol

Ispiranje očiju 15 min vodom ili fiziološkom otopinom; ako je otrovanje teško, dati O2 s pozitivnim tlakom za nadvladavanje edema pluća; potpora respiracije

Amonijev amalgam (NH2HgCl)

Vidi Živa

Amonijev fluorid (NH4F)

Vidi Fluoridi

Amonijev karbonat ([NH4]2CO3)

Vidi Ingestija lužina na str. 2663

Anilin

Vidi Acetanilid

Antidepresivi

Vidi Bupropion, mirtazapin, selektivni trazodon i venlafaksin i inhibitori ponovnog ulaska serotonina,

Antifriz

Vidi Alkohol, metil; etilen glikol

Antihiperglikemici, oralni

Vidi Hipoglikemici, oralni

Antihistaminici

Antikolinergički simptomi (tahikardija, hipertermija, midrijaza, topla i suha koža, retencija urina, ileus, delirij)

Razmotriti upotrebu fizostigmina u odraslih 0,5–2,0 mg ili 0,02 mg/kg u djece IV (polako) za dijagnostičko testiranje ili za liječenje teških simptoma refraktornih na sedaciju (OPREZ: konvulzije—vidi Fizostigmin.)

Antikoagulansi

Dikumarol

Supervarfarini

Varfarin

Produljeno protrombinsko vrijeme/INR nakon ponovljenih doza

U slučaju ingestije pojedinačne doze u djece samo promatranje; kod ponovljenih, kroničnih uzimanja mjeriti protrombinsko vrijeme i INR radi eventualnog liječenja vitaminom K

Antimon

Vidi Arsen

Antineoplastici

Metotreksat

Merkaptopurin

Vinkristin >50 drugih

Učinci na hematopoezu, mučnina, povraćanje; specifični akutni i kronični učinci ovise o lijeku

Potporna terapija; “leukovorinsko spašavanje”, ingestija zbog postakutnih učinaka (>24–48 h)

Antipsihotici (standardni)

Klorpromazin

Flufenazin

Haloperidol

Loksapin

Mesoridazin

Molindon

Perfenazin

Pimozid

Proklorperazin

Tioridazin

Tiotiksen

Trifluoperazin

Triflupromazin

Širok raspon raznih simptoma (npr. ekscitacija, koma, distonija, hipotenzija, tahikardija, ventrikulske aritmije ili torsades de pointes, antikolinergički učinci, hipertermija ili hipotermija)

Difenhidramin ili benztropin za distoniju; adrenalin za hipotenziju refraktornu na tekućinu; razmotriti alkalinizaciju kod ventrikulske aritmije

Antipsihotici (2. generacija)

Klozapin

Olanzapin

Kvetiapin

Risperidon

Ziprasidon

Depresija CNS–a (posebno s olanzapinom), mioza, antikolinergički učinci, hipotenzija, distonija, produženje QT (ponekad), kobna supresija koštane srži (rijetko)

Difenhidramin ili benztropin za distoniju; adrenalin za hipotenziju refraktornu na tekućinu; razmotriti alkalinizaciju kod ventrikulske aritmije

Arsen

Donovanova otopina

Fowlerova otopina

Herbicidi

Pariško zeleno

Pesticidi

Antimon

Stibofen

Tartarski emetik

Konstrikcija ždrijela; disfagija; žareća bol u probavnom sustavu, povraćanje, proljev; dehidracija; plućni edem; zatajenje bubrega i jetre

Kelacija penicilaminom; dimerkaprol ako bolesnik ne može podnijeti peroralnu medikaciju; rehidracija; liječenje šoka i analgezija

Arsin plin

Akutna hemolitična anemija

Transfuzije; diureza

Asfalt

Vidi Naftni destilati

Atropin

Vidi Beladona

Automobilski ispušni plinovi

Vidi Ugljični monoksid

Bakar

Vidi Soli bakra

Barbiturati

Amobarbital

Meprobamat

Pentobarbital

Fenobarbital

Sekobarbital

Bradikardija, hipotermija, smetenost, delirij, gubitak kornealnog refleksa, respiratorna insuficijencija, pospanost, ataksija, koma

Ugljen do 24 sata nakon ingestije, potporna terapija, forsirana alkalinizacija urina kod fenobarbitala (radi povećane eliminacije); kod teških slučajeva dijaliza

Barijevi spojevi (topivi)

Barijev acetat

Barijev hidroksid

Barijev karbonat

Barijev klorid

Barijev nitrat

Barijev sulfid

Depilatori

Eksplozivi

Otrovi za štakore

Pirotehnička sredstva

Povraćanje, abdominalna bol, proljev, tremor, konvulzije, kolike, hipertenzija, zastoj srca, dispneja i cijanoza, ventrikulska fibrilacija, hipokalijemija, slabost skeletnih mišića

KCl 10–15 mEq/h IV; Na ili Mg sulfat 60 g PO za precipitaciju barija u želucu, zatim inducirano povraćanje i ispiranje želuca; diazepam za kontrolu konvulzija; O2 zbog dispneje i cijanoze

β–Blokatori

Vidi Beta–blokatori

Beladona

Atropin

Hioscijamin

Hioscijamus

Skopolamin (hioscin)

Stramonium

Antikolinergički simptomi (tahikardija, hipertermija, midrijaza, topla i suha koža, retencija urina, ileus, delirij)

Razmotriti fizostigmin 0,5–2,0 mg (odrasli), 0,02 mg/kg (djeca) IM ili IV (polako) za dijagnostičko testiranje ili liječenje teških simptoma refraktornih na sedaciju (rijetko potrebno) (OPREZ: konvulzije—vidi Fizostigmin)

Benzen

Benzol

Ksilen

Ljepila u modelarstvu

Toluen

Toluol

Ksilen

Vrtoglavica, slabost, glavobolja, euforija, mučnina, povraćanje, ventrikulska aritmija, paraliza, konvulzije

Kod kroničnog trovanja aplastična anemija, hipokalijemija, leukemija, depresija CNS–a

Dekontaminacija vodom, izbjegavati povraćanje i aspiraciju; O2; potpora respiracije; EKG monitoriranje (ventrikulska fibrilacija može rano nastati); diazepam za kontrolu konvulzija; transfuzije krvi u teškoj anemiji; nadoknada kalija ukoliko je potrebno; ne davati adrenalin

Benzin

Vidi Naftni destilati

Benzodiazepini

Diazepam

Flurazepam

Klordiazepoksid

Sedacija do kome, posebno ako su lijekovi uzimani zajedno s alkoholom; hipotenzija

Kontrola dišnih putova, IV tekućina i vazopresori zbog hipotenzije; izbjegavati flumazenil (OPREZ: Ako su istodobno uzeti triciklièki antidepresivi, postoji rizik od konvulzija; u bolesnika ovisnih o benzodiazepinima, flumazenil može izazvati sindrom ustezanja.)

Benzol

Vidi Benzen

Beta–blokatori

Hipotenzija, bradikardija, konvulzije, srčane aritmije; hipoglikemija, poremećeni mentalni status

Strogi nadzor i održavanje dišnih putova; kod simptomatskih bolesnika procijeniti davanje dopamina, adrenalina, ostalih vazopresora, glukagon 3–5 mg IV a zatim infuzija, CaCl2, IV inzulin i glukoza, srčani elektrostimulator i intraaortna balon pumpa

Bidrin (dikrotofos)

Vidi Organofosfati

Bifentrin

Vidi Piretroidi

Biklorid žive

Vidi Živa

Bikromati

Vidi Kromna kiselina

Bishidroksikumarin

Vidi Varfarin

Bizmut, spojevi

Akutno: bol u trbuhu, oligurija, akutno zatajenje bubrega

Kronično: slaba apsorpcija, ulcerozni stomatitis, anoreksija, progresivna encefalopatija

Potpora respiracije; razmotriti keliranje dimerkaprolom i sukcimerom (vidi TBL. 326–4)

Bjelilo, klorno

Vidi Hipokloriti

Blokatori kalcijskih kanala

Diltiazem

Nifedipin

Verapamil

Ostali

Mučnina, povraćanje, smetenost, bradikardija, hipotenzija, potpuni kardiovaskularni kolaps

Razmotriti ispiranje cijelog crijeva kod pripravaka s postupnim otpuštanjem; razmotriti davanje CaCl2 (25–50 mg/ kg [oko 1–3 ml 10% otopine]) ili Ca– glukonat 3 puta IV u istoj količini uz dodatne količine ukoliko je potrebno, srčani elektrostimulator, intraaortna balon pumpa kod hipotenzije ili teških aritmija; moguća je upotreba kratkodjelujućeg inzulina 10–100 jedinica IV i 50–100 ml 50% glukoze plus 50–100 ml/h 10% glukoze kao IV infuzija

Bob (favizam)

Vidi TBL. 3265

Boje

Vidi Olovo

Borna kiselina

Mučnina, povraćanje, proljev, hemoraški gastroenteritis, slabost, letargija, depresija CNS–a, konvulzije, crveni osip kože, šok

Uklanjanje s kože; prevencija ili liječenje elektrolitskih otklona i šoka; kontrola konvulzija; teško otrovanje, dijaliza

Bromati

Povraćanje, proljev, epigastrična bol, acidoza, gluhoća

Potporna terapija, tiosulfat zbog redukcije bromata u manje toksični bromid, hemodijaliza kod renalnog zatajenja

Bromidi

Mučnina, povraćanje, osip (moguće akneiforman), nejasan govor, ataksija, smetenost, psihotično ponašanje, koma, paraliza

Prekinuti medikaciju; hidracija i NaCl IV za održanje umjerene diureze; furosemid 10 mg svakih 6 h, otrovanja hemodijaliza samo u slučaju teškog

Bromin

Jako korozivan; izlaganjem tekućini ili parama, opekotine kože i sluznica

Agresivna dekontaminacija, potporna terapija

Bupropion HCl

Otežano disanje, ataksija, konvulzije

Aktivni ugljen, benzodiazepini, potporne mjere

Butil nitrat

Vidi Nitriti

Ciflutrin

Vidi Piretroidi

Cijanidi

Cijanovodična kiselina

Hidrocijanska kiselina

Kalijev cijanid

Natrijev cijanid

Nitroprusid

Sirup divlje trešnje

Ulje gorkog badema

Tahikardija, glavobolja, pospanost, hipotenzija, koma, brza i teška acidoza, konvulzije; venska krv svjetlocrvena;

vrlo brz smrtonosan ishod (1–5 min)

Brzina je kljuèna. Udaljiti od izvora, ako je udahnut. I za ingestiju i inhalaciju 100% O2; potpora respiracije; inhalacija amil nitrita 0,2 ml (1 ampula) 30 sekundi svake minute; 10 ml 3% natrijevog nitrita 2,5–5 ml/min IV (djeca: 10 mg/kg), zatim 25–50 ml 25% natrijevog tiosulfata po 2,5–5 ml/min IV; ponoviti ako se simptomi vrate; Lilly kit za cijanide; razmotriti hidroksikobalamin 5 g IV

Cimetidin; ranitidin

Lagana suhoća i pospanost, moguće izmijenjeni metabolizam istovremeno uzimanih lijekova

Nema specifičnih antidota; paziti na metabolizam drugih lijekova

Cink

Vidi TBL. 3264

Cinkove soli

Vidi Soli bakra

Cipermetrin

Vidi Piretroidi

DDD (2–dikloretan)

Vidi Klorirani ugljikovodici

DDT (klorofenotan)

Vidi Klorirani ugljikovodici

Dekstroamfetamin

Vidi Amfetamini

Demeton

Vidi Organofosfati

Depilacijske potrepštine

Vidi Barijevi spojevi

Derivati ergotamina

Žeđ, proljev, povraćanje, smušenost, osjećaj žarenja u stopalima; konvulzije, hipotenzija, koma, pobačaj; gangrena stopala; katarakta

Benzodijazepini ili barbiturati kratkog djelovanja za konvulzije; protiv periferne ishemije heparin i entolamin 5–10 mg u 10 ml fiziološke otopine SC ili nitroprusid 1–2 μg/kg/min IV; za koronarni vazospazam IV nitroglicerin i nifedipin

Deterdženti za pranje posuđa

Vidi Ingestija kiselina na str. 2663

Dezipramin

Vidi Triciklički antidepresivi

Dezodoransi za kućanstvo

Vidi Naftalen, Paradiklorobenzen

Diazinon

Vidi Organofosfati

Dieldrin

Vidi Klorirani ugljikovodici

Dienoklor

Vidi Klorirani ugljikovodici

Dietilen glikol

Vidi Etilen glikol

Difenoksilat s atropinom

Letargija, nistagmus, točkaste zjenice, tahikardija, koma, depresija disanja (NAPOMENA: toksični učinci mogu nastupiti i nakon 12 sati) Letargija, nistagmus, točkaste zjenice, tahikardija, koma, depresija disanja (NAPOMENA: toksični učinci mogu nastupiti i nakon 12 sati)

Aktivni ugljen; nalokson; djecu strogo nadzirati 12–18 sati ako je ingestija potvrđena, potporna terapija

Digitalis, digitoksin, digoksin

Vidi Rasprava o preparatima digitalisa na str. 662

Diklorvos

Vidi Organofosfati

Dikofol

Vidi Klorirani ugljikovodici

Dikumarol

Vidi Varfarin

Dikvat

Vidi Parakvat

Dilan

Vidi Klorirani ugljikovodici

Dimetoat

Vidi Organofosfati

Dinitrobenzen

Vidi Nitrobenzen

Dinitro–o–krezol

Herbicidi

Pesticidi

Umor, žeđ, crvenilo lica; mučnina, povraćanje, abdominalni bolovi; hiperpireksija, tahikardija, gubitak svijesti; dispneja, zastoj disanja; apsorbira se i kroz kožu

Nadoknada tekućine; O2; za očekivati oštećenja jetre i bubrega nema specifičnog protuotrova; bubrega; kožu isprati deterdžentima

Disulfoton

Vidi Organofosfati

Diuretici, živini

Vidi Živa

Doksepin

Vidi Triciklički antidepresivi

Donovanova otopina

Vidi Arsen

Drvni alkohol

Vidi Alkohol, metilni

Duhan Nikotin

Uzbuđenje, smetenost, mišićni trzaji, slabost, abdominalni grčevi, kloničke konvulzije, depresija, ubrzano disanje, palpitacije, kolaps, koma, zatajenje disanja, paraliza CNS–a

Aktivni ugljen, potpora respiracije, O2, diazepam za konvulzije, temeljito pranje kontaminirane kože 2,

Dušična kiselina

Vidi Ingestija kiselina na str. 2663

Dušični monoksid

Vidi Kloroform

Dušični oksidi (vidi i Klor, Vodikov sufid, Sumporni dioksid i Pogl. 57)

Fluor

Kobaltni klorid

Vodikov klorid

Vodikov fluorid

Zagađivači zraka koji stvaraju atmosferske oksidanse; oslobođeni iz raketnog goriva, eksploziva, poljoprivrednog otpada

Odgođen nastup simptoma, osim ako je koncentracija vrlo visoka; umor, kašalj, dispneja, plućni edem; kasnije, bronhitis, pneumonija

Odmor; O2 i prije razvoja simptoma; u slučaju obilnog pjenušavog sekreta u plućima: sukcija, posturalna drenaža, traheotomija; prednizon 30–80 mg/ dan (odrasli) ili deksametozon 1 mg/ m2 površine tijela (djeca) za prevenciju plućne fibroze

Eksplozivi

Vidi Barij, spojevi (pirotehnička sredstva), dušični oksidi

Endosulfan

Vidi Klorirani ugljikovodici

Endrin

Vidi Klorirani ugljikovodici

Esfenvalerat

Vidi Piretroidi

Etanol

Vidi Alkohol, etil

Eter

Vidi Kloroform

Etil alkohol

Vidi Alkohol, etil

Etil biskumacetat

Vidi Varfarin

Etilen glikol

Dietilen glikol

Trajni antifriz

Ingestija:
opijenost, ali bez alkoholnog zadaha; mučnina, povraćanje; kasnije, karpopedalni spazam, lumbalna bol; oksalatna kristalurija; oligurija koja prelazi u anuriju i akutno zatajenje bubrega; respiratorni distres; konvulzije, koma

Kontakt s očima:
iridociklitis

Ingestija:
potpora disanja, korekcija elektrolitskog otklona (manjak aniona); etanol (vidi liječenje otrovanja metilnim alkoholom) ili fomepizol 15 mg/kg IV (udarna doza), a zatim 10 mg/kg svakih 12 sati; dijaliza je definitivno liječenje

Kontakt s očima: ispiranje očiju

Etion

Vidi Organofosfati

Ezerin

Vidi Fizostigmin

Famfur

Vidi Organofosfati

Fenacetin

Vidi Acetanilid

Fenciklidin (PCP)

Nereagiranje uz otvorene oči, agitacija, nasilno ponašanje, gubitak svijesti, tahikardija, hipertenzija

Izolirati od buke; za sedaciju benzodiazepini

Fenilpropanolamin

Nervoza, razdražljivost, hipertenzija i drugi znaci ekscitacije simpatikusa

Potporno liječenje; diazepam; fentolamin (5 mg) ili nitroprusid za hipertenziju

Fenmetrazin

Vidi Amfetamini

Fenobarbital

Vidi Barbiturati

Fenoli

Karbolna kiselina

Kreozot

Krezoli

Gvajakol

Naftoli

Korozivni učinci; opekline sluznica; bljedilo, slabost, šok; u djece konvulzije; plućni edem; dimljiv urin; zatajenje pluća, srca i cirkulacije

Ukloniti odjeću, ispiranje vanjskih opeklina vodom, aktivni ugljen, analgetici; O2; kardiopulmonalna potpora; regulirati disbalans tekućine; nadzirati zbog strikutra jednjaka (rijetko)

Fenotijazini

Klorpromazin

Proklorperazin

Promazin

Trifluoperazin

Ekstrapiramidni poremećaji (ataksija, mišićni i karpopedalni spazam, tortikolis), obično uslijed idiosinkrazije; u slučaju predoziranja, suha usta, pospanost, koma, hipotermija, zatajenje disanja

Difenhidramin 2–3 mg/kg IV ili IM za ekstrapiramidne smetnje; diazepam za konvulzije

Fention

Vidi Organofosfati

Fizostigmin

Ezerin

Neostigmin

Pilokarpin

Pilocarpus genus

Vrtoglavica, slabost, povraćanje, grčeviti bolovi, bradikardija, moguće konvulzije, agitacija

Atropin sulfat 0,6–1 mg odraslima ili 0,01 mg/kg djeci SC ili IV, ponoviti prema potrebi; benzodiazepini za sedaciju

Fluoridi

Amonijev fluorid

Hidrofluorna kiselina

Natrijev fluorid

Otrovi za štakore

Otrovi za žohare

Topivi fluoridi, općenito

Ingestija:
okus slankast ili poput sapuna; uz velike doze: tremor, konvulzije, depresija CNS–a; šok, zatajenje bubrega

Kontakt s kožom i sluznicama: površne ili duboke opekline

Inhalacije:
jak nadražaj očiju i nosa; glavobolja, dispneja, osjećaj gušenja, edem glotisa, edem pluća, bronhitis, pneumonija; medijastinalni i potkožni emfizem

Ingestija:
voda ili mlijeko za razblaživanje; povraćanje; ispiranje želuca–ostaviti aluminijev hidroksid, kalcijev ili magnezijev hidroksid ili klorid u želucu; IV glukoza i fiziološka otopina; 10% Ca glukonat 10 ml IV (djeci 1 ml/kg); nadzor zbog podražljivosti srca; liječenje šoka i dehidracije

Kontakt s kožom i sluznicama: obilno ispiranje hladnom vodom; odstranjenje nekrotičnog tkiva; katkad, injekcija 10% Ca glukonata lokalno, češće, intraarterijski, uz primjenu paste magnezijevog oksida

Inhalacija:
O2; potpora respiracije; prednizolon za kemijski pneumonitis (odraslima 15–40 mg 2×dan); liječenje edema pluća

Fluorovodična kiselina

Vidi Fluoridi

Fluvalinat

Vidi Piretroidi

Forat

Vidi Organofosfati

Formaldehid

Formalin

(NAPOMENA:
može sadržavati metilni alkohol)

Ingestija:
bol u ustima i želucu, mučnina, povraćanje, hematemeza, šok, hematurija, anurija, koma, zatajenje disanja

Kontakt s kožom:
iritacija, koagulacijska nekroza; dermatitis, preosjetljivost

Inhalacija:
nadražaj očiju, nosa i dišnih putova; spazam i edem larinksa; disfagija; bronhitis, pneumonija

Ingestija:
voda ili mlijeko za razblaživanje; liječenje šoka, natrijev bikarbonat za korekciju acidoze; potpora respiracije; nadzor zbog perforacija

Kontakt s kožom:
obilno ispiranje vodom i sapunom

Inhalacija:
ispiranje očiju fiziološkom otopinom, O2; potpora respiracije

Fosdrin

Vidi Organofosfati

Fosfin

Vidi Vodikov sulfid

Fosfor (žuti ili bijeli) Otrovi za štakore Prašak za žohare

(NAPOMENA: crveni fosfor se ne resorbira i nije otrovan)

1. stadij: okus po češnjaku; zadah po češnjaku; lokalna iritacija, opekline kože i ždrijela; mučnina, povraćanje, proljev

2. stadij: bez simptoma 8 h do nekoliko dana

3. stadij: mučnina, povraćanje, proljev, hepatomegalija, žutica, krvarenja, oštećenje bubrega, konvulzije, koma

Toksičnost potenciraju alkohol, masti i jestiva ulja

Zaštiti bolesnika i osoblje od povraćenog sadržaja,želučanog ispirka i fecesa; GI lavaža s razrijeđenim kalijevim permanganatom (1:5000) ili vodikovim peroksidom (npr. 1–2%), koji mogu promijeniti fosfor u netoksične okside; ako fosfor uđe u kožu, bolesnika treba potopiti u vodu; neki preporučuju kalijev permanganat (1:5000) ili bakreni sulfat (250 mg u 250 ml vode); mineralno ulje 100 ml (za prevenciju apsorpcije), ponoviti za 2 h; prevencija šoka; kirurška obrada, 5% NaHCO3 plus 3% bakrenog sulfata plus 1% hidroksietil celuloze kao pasta postavljena na izloženu kožu, koja se temeljito opere nakon 30 minuta (produženi kontakt s bakrenim sulfatom može dovesti do trovanja bakrom)

Fosforna kiselina

Vidi Ingestija kiselina na str. 2663

Fosmet

Vidi Organofosfati

Fowlerova otopina

Vidi Arsen

γ–Benzen heksaklorid Benzen heksaklorid Heksaklorocikloheksan Lindan

Razdražljivost, ekscitacija CNS–a, mišićni spazam, atonija, klonično–tonične konvulzije, zatajenje disanja, edem pluća, mučnina, povraćanje, mentalni poremećaji, koma

Potporna terapija, diazepam za kontrolu konvulzija, aktivni ugljen nakon kontrole dišnih putova

Glutetimid

Pospanost, arefleksija, midrijaza, hipotenzija, respiratorna depresija, koma

Aktivni ugljen, potpora respiracije, održavanje ravnoteže tekućine i elektrolita, hemodijaliza može biti od koristi, liječenje šoka

Gljive, otrovne

Vidi Kemijsko trovanje hranom str. 2664

Gorivo

Vidi Alkohol, metil

Gorivo ulje

Vidi Naftni destilati

Gvajakol

Vidi Fenoli

H2–blokatori (npr. cimetidin, ranitidin)

Manji GI problemi, moguća promjena koncentracije drugih lijekova

Nespecifične potporne mjere

Heksaetiltetrafosfat

Vidi Organofosfati

Heksaklorocikloheksan

Vidi γ–Benzen heksaklorid

Heptaklor

Vidi Klorirani ugljikovodici

Herbicidi

Vidi Arsen, Dinitro– o–krezol

Heroin

Vidi Opijati

Hidridi, hlapivi

Vidi Vodikov sulfid

Hidrokarbonati

Vidi Benzen

Hidrokarbonati, klorirani

Vidi Klorirani ugljikovodici

Hidrokodon

Vidi Opijati

Hioscin (skopolamin)

Hiosciamin

Hiosciamus

Vidi Beladona

Hipoglikemici, oralni

Klorpropamid

Glipizid

Hipoglikemija, preznojavanje, letargija, smetenost

Hospitalizacija, IV glukoza ako je potrebno, česti obroci (ne samo šećer) uz pažljivo promatranje ponašanja i povremeno mjerenje razine glukoze u plazmi: kod trajne hipoglikemije razmotriti davanje oktreotida 50–75 μg SC

Hipokloriti

Bjelilo, klorno

Javellova voda

Obično umjerena bol i upala sluznice usta i GI sustava; kašalj, dispneja, povraćanje; vezikule na koži

Razrijeđeno s mlijekom za uobičajene 6% kućanske preparate (malo što drugo je potrebno); liječenje šoka; ezofagoskopija ako su progutani koncentriraniji pripravci

Histamin–2 blokatori

Vidi H2–blokatori

Imipramin

Vidi Triciklički antidepresivi

Inhibitori monoamin oksidaze (MAO)

Izokarboksazid

Fenelzin

Selegilin

Tranilcipromin

Nespecifični i vrlo promjenljivi simptomi, često odgođeni 6–24 h; simpatomimetski toksidromi, glavobolja, mučnina, distonija, halucinacije, nistagmus, fascikulacije, proljev, konvulzije, agitacija, ukočenost mišića; hipotenzija i bradikardija mogu biti kobni

Razmotriti želučanu dekontaminaciju, potporna terapija

Insekticidi

Vidi Klorirani ugljikovodici, Organofosfati, Paradiklorobenzen, Piretroidi

Izofenfos

Vidi Organofosfati

Izonijazid

Stimulacija CNS–a, konvulzije, mentalni poremećaji, koma

Piridoksin (mg za mg) IV zbog konvulzija, ili 5 g IV ako količina nije poznata; NaHCO3 za acidozu

Izopropilni alkohol

Vidi Alkohol, izopropilni

Javelleova voda

Vidi Hipokloriti

Jod

Žareća bol u ustima i jednjaku; sluznice smeđe boje; edem larinksa; povraćanje; abdominalna bol, proljev; šok, nefritis, kolaps cirkulacije

Mlijeko, škrob ili brašno PO; tekućina i elektroliti; liječenje šoka; traheotomija u slučaju edema larinksa

Jodoform

Trijodmetan

Dermatitis; povraćanje; depresija CNS–a, ekscitacija; koma; otežano disanje

Ingestija:
povraćanje ili ispiranje želuca; potpora respiracije

Kontakt s kožom:
ispiranje natrijevim bikarbonatom ili alkoholom

Kadmij, legura

Teški želučani grčevi, povraćanje, proljev, suho grlo, kašalj, dispneja, glavobolja, šok, koma, smeđi urin, zatajenje bubrega

Razrjeđenje mlijekom ili albuminom, asistirano disanje, hidracija, intermitentno disanje s pozitivnim tlakom kod plućnog edema, kalcijev dinatrijev edetat (vidi TBL. 326–4); dimerkaprol je kontraindiciran

Kalijev cijanid

Vidi Cijanid

Kalijev nitrit

Vidi Nitriti

Kalijev permanganat

Smeđe obojenje i opekline sluznice usta, edem glotisa; hipotenzija; oštećenje bubrega

Razrijediti vodom i mlijekom, razmotriti ranu endoskopiju, održavanje ravnoteže tekućine

Kalomel

Vidi Živa

Kamfor

Kamforna ulja

Miris kamfora u izdahnutom zraku, glavobolja, smetenost, delirij, halucinacije, konvulzije, koma

Diazepam za prevenciju i liječenje konvulzija, potpora respiracije

Kanalizacijski plin

Vidi Vodikov sulfid

Kantaridi

Kantaridin

Španjolska mušica

Nadražaj kože i sluznica; mučnina, povraćanje, proljev sa svježom krvi u stolici, žareća bol u leđima i mokraćnoj cijevi; depresija disanja; konvulzije, koma; pobačaji, menoragija

Izbjegavati sva ulja; povraćanje inducirano ipekakuanom; potpora respiracije; liječenje konvulzija; održavati ravnotežu vode i soli; nema specifičnog protuotrova

Karbamati

Aldikarb

Bendiokarb

Benomil

Fenotiokarb

Karbaril

Karbofuran

Metiokarb

Metomil

Oksamil

Propoksur

Blago do jako toksični; kao organofosfati osim što inhibicija kolinesteraze nije stalna

Vidi Organofosfati

Karbamazepin

Progresivna depresija CNS–a, konvulzije (povremeno), srčane aritmije (rijetko)

Potporna terapija nakon dekontaminacije, praćenje srčanog ritma

Karbolna kiselina:

Vidi Fenoli

Karbonati (amonijev, kalijev, natrijev) ,

Vidi Unos lužina na str. 2663

Karbonil željezo

Vidi Željezo

Katran

Vidi Naftni destilati

Kaustična soda (natrijev hidroksid)

Vidi Ingestija kiselina na str. 2663

Kerozin

Vidi Naftni destilati

Ketoni

Vidi Aceton

Kiseline i lužine

Vidi Specifične kiseline i luži ne (npr. borna kiselina, fluoridi) i ingestija kiselina na str. 2663 ili, za kontakt s očima ili kožom, vidi str. 2586 i 2592.

Klonidin

Bradikardija, sedacija, periodična apneja, hipotenzija, hipotermija

Potporna terapija; vazopresori; nalokson 5 μg/kg do 2–20 mg, ponoviti po potrebi, radi mogućeg smanjenja sedacije

Klor (vidi i Hipokloriti)

Klorno vapno

Klorna voda

Suzavac

Ingestija:
nadražaj i korozija usta i GI sustava, moguće ulceracije i perforacije; abdominalna bol, tahikardija, prostracija, cirkulatorni kolaps

Inhalacija:
jak nadražaj očiju i dišnih putova, spazam glotisa, kašalj, gušenje, povraćanje; plućni edem, cijanoza

Ingestija:
razrjeđivanje vodom ili mlijekom, liječenje šoka

Inhalacija:
O2; potpora respiracije; nadzor i liječenje plućnog edema

Kloral hidrat

Kloral amid

Pospanost, smetenost, šok, koma, respiratorna depresija, oštećenje bubrega, oštećenje jetre

Potpora respiracije, tretiranje pridružene ingestije, β–blokatori za ventrikulske aritmije

Klorati

Nitrati

Sredstva za trajno kovrčanje kose o

Povraćanje, mučnina, proljev, cijanoza (methemoglobin), toksični nefritis, šok, konvulzije, depresija CNS–a, koma, žutica

Metilensko modrilo za methemoglobinemiju, 10% tiosulfat za redukciju klorata na manje toksični klorid, transfuzije kod teške cijanoze, limunska kiselina, liječenje šoka, O2; kod kompliciranih slučajeva moguće dijaliza

Klordan

Vidi Klorirani ugljikovodici

Kloretoksifos

Vidi Organofosfati

Klorirani i ostali halogeni ugljikovodici

Aldrin

Benzen heksaklorid

Bulan

DDD (2–dikloroetan)

DDT (klorofenotan)

Dikofol

Dieldrin

Dienoklor

Dilan

Endosulfan

Heptaklor

Kaptan

Klordan

Klorotalonil

Lindan

Metoksiklor

Perklordekon

Prolan

Toksafen

Ostali klorirani organski insekticidi i industrijske tvari

Od blagih (npr. metoksiklor) do teških (npr. dieldrin) toksičnih učinaka; povraćanje (rano ili kasnije); parestezije; opća slabost; jaki tremor, konvulzije; edem pluća, ventrikulska fibrilacija, zatajenje disanja

Diazepam ili fenobarbital za prevenciju tremora i konvulzije; adrenalin i nagle podražaje treba izbjeći; parenteralno tekućina; nadzor funkcije bubrega i jetre, kardiopulmonalna potpora

Klorno vapno

Vidi Klor

Kloroanilin

Vidi Acetanilid

Kloroform

Dušični monoksid

Eter

Triklorometan

Pospanost, koma; uz dušični oksid delirij

Ingestija:
Promatranje zbog oštećenja bubrega i jetre; respiratorna, kardijalna i cirkulacijska potpora

Inhalacija:
respiratorna, kardijalna i cirkulacijska potpora

Klorotalonil

Vidi Klorirani ugljikovodici

Klorotion

Vidi Organofosfati

Klorovodična kiselina

Vidi Ingestija kiselina na str. 2663

Klorpirifos

Vidi Organofosfati

Klorpromazin

Vidi Fenotijazini

Kobalt

Tahikardija, tahipneja i hipoksija nakon inhalacije, iritacija kože i sluznica, glomerulonefritis, hipotireoza (rijetko)

Potporna terapija, dekontaminacija vodom i sapunom

Kobalt klorid

Vidi Kobalt

Kodein

Vidi Opijati

Kofein

Vidi Aminofilin

Kokain†

Ekscitacija, zatim depresija; mučnina i povraćanje; gubitak samokontrole, anksioznost, halucinacije; znojenje; otežano disanje do zatajenja; cijanoza; zatajenje cirkulacije; konvulzije; infarkt miokarda (rijetko)

Diazepam za ekscitaciju (primarno liječenje); O2 ; potpora disanja i cirkulacije; IV NaHCO3, ako treba, IV esmolol, vrlo oprezno zbog aritmija; nadzor funkcije srca i disanja (prije dospijeća u jedinice intenzivne njege), vanjsko hlađenje zbog hipertermije

Korozivni sublimat (živin klorid)

Vidi Živa

Kreozot, krezoli

Vidi Fenoli

Krom

Iritacija kože i sluznica

Obilno ispiranje vodom i otopinom 10% limunske kiseline kroz 15 min

Krom trioksid

Vidi Kromna kiselina

Kromati

Vidi Kromna kiselina

Kromna kiselina Bikromati Kromati Krom trioksid

Korozivni efekti uslijed oksidacije; ulceracije i perforacije nosnog septuma; teški gastroenteritis; šok, vrtoglavica, koma; nefritis

Mlijeko ili voda za razblaživanje; tekućina i elektroliti, oprezno, za potporu bubrežne funkcije; razmotriti N–acetilcistein i limunsku kiselinu za konverziju šestovalentnog u manje toksični trovalentni spoj

Kruto gorivo

Vidi Alkohol, metil

Ksilen

Vidi Benzen

Kumafos

Vidi Organofosfati

Lambda–cihalotrin

Vidi Piretroidi

Lem

Vidi Kadmij, Olovo

Liker

Vidi Alkohol, etilni

Lindan

Vidi γ–Benzen heksaklorid, Klorirani ugljikovodici

Litijeve soli

Mučnina, povraćanje, proljev, tremor, pospanost, diabetes insipidus, ataksija, konvulzije

Akutno:
hidracija, diazepam, moguće dijaliza kod oštećenja ciljnih organa ili kad je razina litija u serumu >4 mEq/L

Kronično:
dijaliza ako su teški simptomi

LSD–dietilamid lizergičke kiseline

Smetenost, halucinacije, hiperekscitabilnost, koma, vraćanje proživljenih slika

Potporna terapija, benzodiazepini; kod teške agitacije haloperidol 2 do 10 mg IV ili IM doraslima (ponoviti po potrebi)

Lužina (natrij hidroksid)

Vidi Ingestija kiselina na str. 2663

Lužine

Vidi Kiseline i lužine

Ljepila u modelarstvu, otapala

Vidi Aceton, benzen (toluen), Naftni destilati

Malation

Vidi Organofosfati

Mangan

Vidi Kalijev permanganat

Meperidin

Vidi Opijati

Meprobamat

Vidi Barbiturati

Mertiolat (timerozal)

Vidi Živa—uglavnom netoksična

Metadon

Vidi Opijati

Metaldehid

Puž balavac

Mučnina, povraćanje, bol u trbuhu, ukočenost mišića, hiperventilacija, konvulzije, koma

Potporna terapija, diazepam

Metali

Vidi Specifični metali

Vidi TBL. 3264

Metamfetamin

Vidi Amfetamini

Metanol

Vidi Alkohol, metilni

Metidation

Vidi Organofosfati

Metil paration

Vidi Organofosfati

Metil salicilat

Vidi Acetilsalicilna kiselina i druga trovanja salicilatima na str. 2660

Metilni alkohol

Vidi Alkohol, metilni

Metoksiklor

Vidi Klorirani ugljikovodici

Mineralna ulja

Vidi Naftni destilati

Mirtazapin

Uglavnom benigno; najčešće sedacija, smetenost, tahikardija

Promatranje 8 h

Močvarni plin

Vidi Ugljični monoksid

Mononatrijev glutamat

Osjećaj žarenja po čitavom tijelu, pritisak u području lica, anksioznost, bol u prsima (sindrom kineskog restorana)

Potporna terapija

Morfij

Vidi Opijati

Mravlji otrov

Vidi Arsen (natrijev arsenat), borati

Nafta

Vidi Naftni destilati

Naftalin (vidi i Paradiklorobenzen)

Dezodoransi

Moljci–repelenti, kuglice i kristali

Ingestija:
abdominalni grčevi, mučnina, povraćanje; glavobolja, smetenost; dizurija; intravaskularna hemoliza; konvulzije; hemolitična anemija u ljudi s manjkom G6PD

Kontakt s kožom:
dermatitis, ulceracija rožnice

Inhalacija:
glavobolja, smetenost, povraćanje, dispneja

Ingestija:
povraćanje inducirano ipekakuanom, ispiranje želuca; transfuzije krvi (teške hemolize); alkalinizacija urina za hemoglobinuriju;

kontrola konvulzija

Kontakt s kožom:
skinuti odjeću koja je bila u kontaktu; ispiranje kože i očiju

Naftni destilati (vidi i Otrovanje ugljikovodicima na str. 2665)

Asfalt

Benzin

Plinsko ulje

Lož ulje

Katran

Kerozin (petrolej)

Ljepila u modelarstvu

Mazut

Mineralna ulja

Motorna ulja

Rafinirana nafta

Petrolej eter

Ulja za podmazivanje

Ingestija:
žareća bol u ždrijelu i želucu, povraćanje, proljev; pneumonija samo u slučaju aspiracije

Udisanje para:
euforija; žareća bol u prsištu; glavobolja, mučnina, slabost; depresija CNS–a, smetenost; dispneja, tahipneja, hropci; moguća preosjetljivost miokarda na katekolamine (moguće srčane aritmije)

Aspiracija:
rane akutne promjene na plućima

Glavni problemi su posljedica aspiracije (a ne apsorpcije u GI sustavu), pa pražnjenje želuca obično nije potrebno; potporno liječenje plućnog edema; O2, potpora respiracije

Naftoli

Vidi Fenoli

Naled

Vidi Organofosfati

Narkotici

Vidi Opijati

Natrijev cijanid

Vidi Cijanid

Natrijev fluorid

Vidi Fluoridi

Natrijev hidroksid

Vidi Ingestija kiselina na str. 2663

Natrijev karbonat

Vidi Kiseline i lužine

Natrijev nitrit

Vidi Nitriti

Natrijev salicilat

Vidi Acetilsalicilna kiselina i druga trovanja salicilatima na str. 2660

Nefazodon

Vidi Trazodon

Neostigmin

Vidi Fizostigmin

Nervni otrovi, plinovi

Vidi Organofosfati

Nesteroidni antireumatici (NSAR)

Ibuprofen

Mučnina, povraćanje, toksičnost CNS–a (npr. konvulzije nakon izrazito prekomjernih doza)

Kliničko promatranje, potporna terapija

Nikal

Hipersenzitivni dermatitis; uz kroničnu inhalaciju upala pluća

Uklanjanje od izvora nikla, ispiranje vodom

Nikal karbonil

Pneumonitis, cijanoza, delirij, konvulzije (vidi i Nikal)

Uklanjanje od izvora, dekontaminacija, razmotriti disulfiram za liječenje teške toksičnosti

Nikotin

Vidi Duhan

Nitrati

Vidi Klorati

Nitriti

Amil nitrit

Butil nitrit

Kalijev nitrit

Natrijev nitrit

Nitroglicelin

Methemoglobinemija, cijanoza, anoksija; smetnje u GI sustavu, povraćanje, glavobolja, omaglice, hipotenzija, zatajenje disanja, koma

O2; za methemoglobinemiju, 1% metilensko plavilo 1–2 mg/kg polako IV

Nitrobenzen

Gorki badem– umjetno ulje

Dinitrobenzen

Zadah na gorki badem (ukazuje na cijanide), pospanost, glavobolja, povraćanje, ataksija, nistagmus, smeđa mokraća, konvulzije, delirij, cijanoza, koma, zastoj disanja j,

Vidi Acetanilid

Nitroglicerin

Vidi Nitriti

Nitroprusid

Vidi Cijanid

Nortriptilin

Vidi Triciklički antidepresivi

Octena kiselina

Niska koncentracija:
blaga iritacija sluznica

Visoka koncentracija:
vidi ingestija kaustičnih tvari

Potporna terapija s ispiranjem i razrjeđivanjem

Oksalna kiselina

Oksalati

Žareća bol u ždrijelu, povraćanje; hipotenzija, tetanija, šok; oštećenja glotisa i bubrega; oksalurija

Mlijeko ili kalcijev laktat; 10% Ca glukonat 10–20 ml IV; analgezija, fiziološka otopina IV za šok; ublažavajuća sredstva per os; promatranje radi edema glotis ili strikture

Oksidemeton–metil

Vidi Organofosfati

Oksikodon

Vidi Opijati

Oktametil pirofosforamid

Vidi Organofosfati

Olovo

Legure za lemljenje

Olovne soli

Neke boje, bojane površine

Akutna ingestija:
žeđ, žareća bol u trbuhu, povraćanje, proljev, simptomi CNS–a kao i kod akutne inhalacije

Akutna inhalacija:
nesanica, glavobolja, ataksija, manija, konvulzije

Kronična izloženost: anemija, periferna neuropatija, smetenost, olovna encefalopatija

Vidi Trovanje olovom na str. 2668

Olovo, tetraetil

Udisanje para, apsorpcija preko kože, ili ingestija: simptomi CNS–a (nesanica, nemir, ataksija, iluzije, manija, konvulzije)

Potporna terapija, diazepam za kontrolu konvulzija, tekućina i elektroliti; otklanjanje izvora

Opijati (vidi Ovisnost o opijatima u Pogl. 198)

Alfaprodin

Heroin

Kodein

Meperidin

Metadon

Morfij

Opij Propoksifen

Izrazito sužene zjenice (“vrh pribadače”), pospanost, plitko disanje, spasticitet, zatajenje disanja

Aktivni ugljen, potpora respiracije; nalokson IV za privođenje k svijesti i poboljšanje respiracije; IV tekućina za potporu cirkulacije i

Organofosfati

Acefat

Bidrin

Kloretoksifos

Klorotion

Klorpirifos

Kumafos

Demeton

Diazinon

Diklorvos

Dimetoat

Disulfoton

Etion

Famfur

Fention

Heksaetiltetrafosfat

Izofenfos

Malation

Metidation

Metil paration

Naled

Nervni plinoviti otrovi

Oktametil pirofosforamid

Oksidemeton–metil Paration

Forat

Fosdrin

Fosmet

Pirimifos–metil

Temefos

Tetraklorvinfos

Triklorfon

Turbufos

Mučnina, povraćanje, grčevi u trbuhu, prekomjerna salivacija, pojačana plućna sekrecija, glavobolja, rinoreja, zamućen vid, mioza; nerazumljiv govor, mentalna konfuzija; otežano disanje, pjena na ustima, koma; apsorpcija preko kože, dišnog sustava i oralno

Ukloniti odjeću, obilno isprati kožu; kod pojačane sekrecije atropin 2 mg (odrasli), 0,01–0,06 mg/kg (djeca) I ili IM svakih 15–60 min, ako nema znakova toksičnosti atropina ponavljati prema potrebi, (mogu biti potrebne velike količine); pralidoksim klorid 1–2 g (odrasli), 20–40 mg/kg (djeca) IV kroz 15–30 min, ponoviti za 1 h ako je potrebno; O2; potpora respiracije; rehidracija.

Izbjeći kontaminaciju terapeuta.

Otapala za boje

Vidi Alkohol, metil; Naftni destilati (mineralna ulja); Terpentin

Otrovi za štakore

Vidi Barijevi spojevi; Fluoridi; Fosfor; Talijeve soli; Varfarin

Otrovi za žohare

Vidi Fluoridi, Fosfori, Talijeve soli

Paracetamol

Vidi Otrovanje paracetamolom na str. 2658

Paradiklorobenzen

Insekticidi

Moljci repelenti

Pesticidi

Dezodoransi za zahodske školjke

Bol u trbuhu, mučnina, povraćanje, proljev, konvulzije, tetanija (rijetko)

Nadoknada tekućine, diazepam za kontrolu konvulzije

Parakvat (jako korozivno sredstvo)

Dikvat

Odmah: bol u GI sustavu i povraćanje

Unutar 24 h: zatajenje disanja (dikvat ne uzrokuje respiratorne probleme)

Aktivni ugljen, Fulerova zemlja; O2 ograničeno; savjetovati se s centrom za otrovanja ili proizvođačem

Paraldehid

Zadah na paraldehid, nepovezanost, mioza, depresija disanja, koma

O2, potpora respiracije

Paration

Vidi Organofosfati

Pariško zelenilo

Vidi Arsen

Pentobarbital

Vidi Barbiturati

Perklordekon

Vidi Klorirani ugljikovodici

Permetrin

Vidi Piretroidi

Pesticidi

Vidi Arsen; Barijevi spojevi; Klorirani ugljikovodici; Dinitro– o–krezol; Fluoridi; Organofosfati; Paradiklorobenzen; Fosfor; Piretroidi; Talijeve soli; Varfarin

Pilocarpus genus

Vidi Fizostigmin

Pilokarpin

Vidi Fizostigmin

Piretrin

Vidi Piretroidi

Piretroidi

Bifentrin

Ciflutrin

Cipermetrin

Esfenvalerat

Fluvalinat

Lambda–cihalotrin

Permetrin

Piretrin

Resmetrin

Sumitrin

Teflutrin

Tetrametrin

Alergijska reakcija (uključujući i anafilaksiju, kožna preosjetljivost) u preosjetljivih; inače mala toksičnost, osim ako otapalo nije destilat petroleja

Obilno pranje kože, simptomatska i potporna terapija

Pirimifos–metil

Vidi Organofosfati

Pirotehnička sredstva

Vidi Barij, spojevi

Plin

Vidi Amonijak plin; Ugljični monoksid (acetilen plin, automobilski ispušni plinovi, barski plin, gradski plin, rasvjetni plin); klor (suzavac); vodikov sulfid (kanalizacijski plin, hlapljivi hidridi); organofosfati (nervni otrovi)

Plin iz visokih peći

Vidi Ugljični monoksid

Potaša (kalijev hidroksid ili kalijev karbonat)

Vidi Kiseline i lužine

Proklorperazin

Vidi Fenotijazini

Prolan

Vidi Klorirani ugljikovodici

Promazin

Vidi Fenotijazini

Propoksifen

Vidi Opijati

Protriptilin

Vidi Triciklički antidepresivi

Pruska kiselina

Vidi Cijanid

Rakija

Vidi Alkohol, etil

Ranitidin

Vidi Cimetidin

Rasvjetni plin

Vidi Ugljični monoksid

Resmetrin

Vidi Piretroidi

Rezorcinol (rezorcin)

Povraćanje, vrtoglavica, zujanje u ušima, tresavice, tremor, delirij, konvulzije, respiratorna depresija, koma, methemoglobinemija

Potpora respiracije, metilensko modrilo za methemoglobinemiju

Salicilati Salicilna kiselina

Vidi Acetilsalicilna kiselina i druga trovanja salicilatima na str. 2660

Sekobarbital

Vidi Barbiturati

Selektivni inhibitori ponovnog utoka serotonina (SSRI)

Citalopram

Fluoksetin

Fluvoksamin

Paroksetin

Sertralin

Smrtni ishod (rijetko); najčešće sedacija, povraćanje, tremor, tahikardija; moguće, konvulzije, halucinacije, hipotenzija, serotoninski sindrom; citalopram može proširiti QRS

Održavanje prohodnosti dišnih putova; razmotriti alkalinizaciju kod proširenja QRS; hospitalizacija bolesnika koji imaju simptome >6 sati nakon ingestije

Selen

Vidi Arsen, Talijeve soli

Sirup divlje trešnje

Vidi Cijanid

Skopolamin (hioscin)

Vidi Beladona

Smog

Vidi Sumporni dioksid

Soda, kaustična (natrijev hidroksid)

Vidi Ingestija kiselina na str. 2663

Soli bakra

Bakarni sulfat, acetat, subacetat

Bakarni klorid, oksid

Cinkove soli

Povraćanje, osjećaj žarenja, metalni okus, proljev, bolovi, šok, žutica, anurija, konvulzije

Penicilamin ili dimerkaprol (vidi TBL. 326–4); korekcija vode i elektrolita; potpora respiracije; nadzor GI sustava; liječenje šoka i kontrola konvulzija; nadzor bubrežne i jetrene funkcije

Soli zlata

Vidi Zlato i TBL. 326–4 i Spojevi zlata pod Liječenje RA na str. 288

Soli željeza (ferro–, npr. glukonat, sulfat)

Vidi Željezo

Srebrne soli

Srebrni nitrat

Obojenje na usnama (bijelo, smeđe i zatim crno); gastroenteritis, šok, vrtoglavica, konvulzije

Kontrola boli, diazepam za kontrolu konvulzija

Sredstva za čiščenje odvodnih kanala

Vidi Ingestija kiselina na str. 2663

Sredstva za čišćenje zahodskih školjki, dezodoransi

Vidi Ingestija kiselina na str. 2663; Paradiklorobenzen

Sredstva za trajno kovrčanje kose

Vidi Klor

Sredstvo za poliranje drveta

Vidi Alkohol, metilni; Terpentin

Sredstvo za uklanjanje laka s noktiju e

Vidi Aceton

Stibofen

Vidi Arsen

Stramonij

Vidi Beladona

Strihnin

Nemir, pojačana oštrina sluha i vida i drugi problemi; konvuzije na male podražaje, a između konvulzija potpuna mišićna relaksacija; znojenje; zatajenje disanja

Izolacija radi prevencije konvulzija; aktivni ugljen per os; IV diazepam, potpora respiracije; za kontrolu konvulzija preparati koji sadrže kurare i mehanička ventilacija

Sumitrin

Vidi Piretroidi

Sumporna kiselina

Vidi Ingestija kiselina na str. 2663

Sumporni dioksid Smog

Iritacija dišnog sustava; kihanje, kašljanje, dispneja, plućni edem

Uklanjanje iz okoliša; O2; potpora respiracija, disanje pod povišenim tlakom

Suzavac

Vidi Klor

Talijeve soli (nekada rabljene u otrovima za mrave, žohare i štakore)

Selen

Abdominalne kolike, povraćanje (može biti hematemeza), proljev (može biti svježe krvi), stomatitis, jaka salivacija; tremor, bolovi u nogama, parestezije, polineuritis, kljenut facijalisa i okulomotorisa; delirij, konvulzije, zatajenje disanja; gubitak kose oko 3 tjedna nakon otrovanja

Liječenje šoka, potporna terapija, diazepam za kontrolu konvulzija, aktivni ugljen (koji učinkovito veže talij i sprječava enterohepatičnu cirkulaciju), Prusko plavilo 60 mg/kg 4×/dan preko NGS (isti cilj kao i kod ugljena), keliranje s dimerkaprolom (korišten s različitim uspjehom), ne davati penicilamin i dietilditiokarbamat (koji mogu redistribuirati talij u CNS), konzultacije s centrom za kontrolu otrovanja o najnovijim informacijama

Tartarski emetik

Vidi Arsen

Teflutrin

Vidi Piretroidi

Temefos

Vidi Organofosfati

Teofilin

Vidi Aminofilin

Terpentin

Otapala za boje Lak

Zadah na terpentin, žarenje u ustima i bol u trbuhu, kihanje, kašljanje, zatajenje respiracije, nefritis

Potpora respiracije, O2, kontrola boli, praćenje bubrežne funkcije

Tetraetil olovo

Vidi Olovo, tetraetil

Tetraklorvinfos

Vidi Organofosfati

Tetrametrin

Vidi Piretroidi

Tiroksin

Većinom asimptomatsko; rijetko, progresivna podražljivost sve do hipertireoidne epizode za 5–7 dana

Povraćanje; nadziranje u kući; diazepam; antitiroidni lijekovi i propranol, ali samo ako se pojave simptomi

Toksafen

Vidi Klorirani ugljikovodici

Toluen, toluol

Vidi Benzen

Trazodon

Nefazodon

Depresija CNS–a, ortostatska hipotenzija, konvulzije, proširen QRS (torsades de pointes su rijetke), hipotenzija (rijetko)

Očuvanje prohodnosti dišnih putova; noradrenalin kod hipotenzije tvrdokorne na davanje tekućine

Triciklički antidepresivi

Amitriptilin

Dezipramin

Doksepin

Imipramin

Nortriptilin

Protriptilin

Antikolinergični učinci (npr. zamućen vid, retencija urina); učinci na CNS (npr. pospanost, stupor, koma, ataksija, nemir, agitacija, hiperaktivni refleksi, ukočenost mišića, konvulzije); kardiovaskularni učinci (tahikardija i druge aritmije, blok grane, poremećaji provođenja, kongestivno zatajenje srca); depresija disanja, hipotenzija, šok, povraćanje, hiperpireksija, midrijaza i preznojavanje

Simptomatsko i potporno liječenje; povraćanje (izbjeći ako prijete konvulzije), aktivni ugljen, ispiranje želuca; nadzor nad vitalnim znacima i EKG; održati prohodnost dišnih putova i unos tekućine; natrijev bikarbonat u obliku brze IV injekcije (0,5–2 mEq/kg), ponoviti povremeno da se održi pH krvi >7,45 i spriječe aritmije; diazepam za kontrolu problema sa strane CNS–a; vazopresori (npr. noradrenalin) za održavanje krvnog tlaka

Trifluoperazin

Vidi Fenotijazini

Trijodometan

Vidi Jodoform

Triklorfon

Vidi Organofosfati

Triklorometan

Vidi Kloroform

Turbufos

Vidi Organofosfati

Ugljični dioksid

Dispneja, slabost, zujanje u ušima, palpitacije, asfiksija

Potpora respiracije, O2

Ugljični disulfid

Ugljični bisuflid

Zadah po češnjaku, iritabilnost, slabost, manija, narkoza, delirij, midrijaza, sljepilo, parkinsonizam, konvulzije, koma, paraliza, respiratorna insuficijencija

Pranje kože, O2, sediranje diazepamom, respiratorna i cirkulatorna potpora

Ugljični monoksid Acetilen plin Automobilski ispušni plinovi Močvarni plin Gradski plin Rasvjetni plin Metan

Toksičnost ovisi o duljini izloženosti, udahnutoj koncentraciji, stanju respiracije i krvotoka; simptomi ovise o % karboksihemoglobina u krvi; glavobolja, vrtoglavica, dispneja, smetenost, proširene zjenice, konvulzije, koma

100% O2 preko maske; potpora respiracije ako je potrebno; što prije izmjeriti razinu karboksihemoglobina; izbjegavati sve stimulanse; hiperbarički O2 (vidi tekst) je, čini se, koristan ako je karboksihemoglobin > oko 25%

Ugljični tetraklorid (ponekad se koristi u kemijskoj proizvodnji)

Tekućine za čišćenje (nezapaljive)

Mučnina, povraćanje, abdominalna bol, glavobolja, smetenost, poremećaji vida, depresija CNS–a, ventrikulska fibrilacija, oštećenje bubrega, oštećenje jetre, ciroza

Ispiranje kože; O2; kardiopulmonalna potpora; nadziranje bubrežne i jetrene funkcije i primjereno liječenje

Ulja

Vidi Acetanilid (anilinsko ulje),

Naftni destilati (loživo ulje, ulja za podmazivanje)

Ulje gorkih badema

Vidi Cijanidi

Valproat

Progresivna CNS i respiratorna depresija

Respiratorne i kardiovaskularne potporne mjere, praćenje jetrene funkcije

Vapno, klorno

Vidi Klor

Varfarin (ponekad sastojak pesticida)

Bishidrokumarin

Dikumarol

Etil biskumacetat

Supervarfarini (ponekad sastojak pesticida)

Pojedinačna ingestija nije opasna; višekratno predoziranje dovodi do koagulopatije

Za hemoraške manifestacije vitamin K1 (fitonadion—vidi str. 46) sve dok se ne normalizira INR, po potrebi transfuzije svježe krvi

Venlafaksin

Letalni ishod (rijetko); moguća sedacija, konvulzije, prolongacija QRS, simpatomimetički simptomi (tremor, midrijaza, tahikardija, hipertenzija, preznojavanje), hipotenzija

Opservacija 6 sati; kad je QRS proširen razmotriti alkalinizaciju

Viski

Vidi Alkohol, etilni

Vitamini s željezom

Vidi Željezo

Vodikov klorid ili fluorid

Vidi Dušični oksidi

Vodikov sulfid

Hlapivi hidridi

Kanalizacijski plin

Lužnati sulfidi

Fosfin

“Plinsko oko” (subakutni keratokonjunktivitis), pojačano suzenje i peckanje u očima; kašalj, dispneja, plućni edem; kaustične opekline kože, eritem, bolovi; obilno slinjenje, mučnina, povraćanje, proljev; smetenost, vrtoglavica; nagli kolaps i gubitak svijesti

O2, potpora respiracije

Volfram

Vidi TBL. 3264

Željezo

Karbonil željezo (vidi Ugljični monoksid)

Feri soli

Fero soli

Feroglukonat

Ferosulfat

Vitamini sa željezom

(NAPOMENA: dječji za žvakanje su izuzetno sigurni)

Povraćanje, bol u gornjem abdomenu, bljedilo, cijanoza, povraćanje, pospanost, šok; moguća toksičnost ako je progutano >20 mg/kg elementarnog željeza

Ako je serumsko željezo >400–500 μg/ dl (>72–90 μmol/L) nakon 3–6 h (plus GI simptomi) dati desferoksamin 1 g IV (maksimalna brzina 15 mg/kg/h) i titrirati prema arterijskom tlaku

Živa

Svi živini spojevi

Amonijev amalgam

Živin biklorid

Kalomel

Korozivni sublimat

Živini diuretici

Živin klorid

Živine pare

Mertiolat

Akutno:
teški gastroenteritis, žareća bol u ustima, slinjenje, abdominalna bol, povraćanje; kolitis, nefroza, anurija, uremija; opekline kože od alkilnih i fenilnih živinih spojeva ,

Kronično:
gingivitis, duševni poremećaji, neurološki ispadi

Živine pare:
teški pneumonitis

Ispiranje želuca, aktivni ugljen; penicilamin (ili sukcimer—vidi TBL. 326–4), očuvanje ravnoteže vode i elektrolita; hemodijaliza pri zatajenju bubrega; nadzor zbog perforacije u GI sustavu

Kontakt s kožom: ispiranje vodom i sapunom

Pluća: potporna terapija

*Dodavanje pojedinog otrova drugome u istom redu (npr. toluen i benzen) pokazuje da su pojmovi sinonimi, da su otrovi kemijski slični (srodni) ili da je jedan otrov sastavnica ili onečišćenje drugog.

†Liječnici trebaju misliti na ljude koji krijumčare plastične vrećice kokaina u GI traktu (nazvani “pakeri”) ili u ustima, rektumu ili rodnici (nazvani “punjači”).