Otrovanja

Slučajna otrovanja i namjerna samootrovanja razlog su mnogih hitnih intervencija u bolnici, ponekad i sa smrtnim ishodom. (Za učinke alkohola i posljedice korištenja nedopuštenih lijekova vidi Pogl. 198 na str. 1683)