Kardiološke dijagnostičke pretrage

Brojne neinvazivne i invazivne pretrage mogu predočiti srčane strukture i funkciju (vidi TBL. 70–1). Isto tako, prilikom izvođenja određenih invazivnih dijagnostičkih pretraga mogu se provesti i neki terapijski postupci (npr. perkutana koronarna intervencija prilikom kateterizacije srca, radiofrekventna ablacija prilikom elektrofiziološkog ispitivanja).