Bolesti perifernog venskog i limfatičkog sustava

Poremećaji venskog i limfatičkog sustava uključuju otežan protok, abnormalnu dilataciju žile ili oboje.