Bolesti aorte i njenih ogranaka

Aorta polazi iz lijeve klijetke iznad aortalnog zaliska (korijen aorte), kreće se prema gore (uzlazni dio prsne aorte) do svog prvog ogranka (brahiocefalična arterija), izvija se u luku iza srca (luk aorte) zatim okreće prema dolje nakon odvajanja lijeve potključne arterije (silazna aorta) prolazi kroz prsište (prsna aorta) i trbuh (trbušna aorta). Trbušna aorta završava podjelom na dvije zajedničke zdjelične arterije.