Pregled malignih tumora

Zloćudna novotvorina (rak, maligni tumor, malignom) je razulareno bujanje stanica zbog gubitka normalne kontrole, pa dolazi do nepravilnog rasta, do gubitka diferencijacije, do lokalne invazije tkiva i do pojave presadnica (metastaza). Rak može nastati u svakom tkivu ili organu, u svakoj životnoj dobi. Èesto potiče imuni odgovor (vidi str. 1153). Niz zloćudnih novotvorina je izlječiv ako se rano otkrije, a u kasnijim fazama su nerijetko moguće dugotrajne remisije.

Izlječenje međutim nije uvijek moguće, a u nekim uznapredovalim oblicima se i ne pokušava jer palijativno liječenje pruža bolju kvalitetu življenja od revnog ali beskorisnog nastojanja iskorjenjivanju novotvorine.

Sl. 147–1. Stanični ciklus.

Sl. 147–1. Stanični ciklus.

G0 = faza mirovanja (nema proliferacije);

G1 = varijabilna pre–DNK faza sinteze (12 h – par dana); S = sinteza DNK (obično 2–4 h); G2 = post–DNK faza sinteze (2–4 h) – tetraploidna količina DNK u stanicama; M1 = mitoza (1–2 h).