Neutropenija i limfocitopenija

Leukopenija predstavlja sniženje L u krvotoku <4×109/L. Obično je odraz smanjenog broja neutrofila, premda stanju pridonose i snižene vrijednosti limfocita (Ly), monocita, eozinofila ili bazofila. Imune su funkcije stoga bitno smanjene.

Neutropenija, snižen broj neutrofila, je ozbiljnija kad je prate monocitopenija i limfocitopenija. Kako na Ly otpada svega 20–40% svih L, limfopenija s ukupnim brojem Ly <1 × 109/L (<1000/μl) ne mora značajno utjecati na ukupan broj L u krvi.