Histiocitni sindromi

Histiocitni sindromi predstavljaju klinički raznorodnu skupinu bolesti obilježenu abnormalnim bujanjem histiocita, bilo monocita/makrofaga (stanice koje obrađuju antigene), bilo dendritičnih stanica (koje prikazuju antigene). Podjela ovih stanja je složena i mijenja se sve boljim poznavanjem biologije tih stanica (vidi TBL. 140–1 za trenutno važeću podjelu). Ovdje se razmatra samo bolest dendritičkih stanica, dok druge histiocitne sindrome prikazuje TBL. 140–1.