Traumatska hemolitična anemija

Traumatska hemolitična anemija je posljedica intravaskularne hemolize zbog pretjeranog trenja ili vrtloženja u krvotoku.

Ozljeda može potjecati izvan žila, npr. pri ponavljanim udarcima o kost, kao kod dužeg marširanja (marš hemoglobinurija), karatea ili sviranja bonga, ali i iz srca zbog gradijenta tlaka, npr. uz kalcificiranu aortnu stenozu ili oštećene umjetne zaliske, iz arteriola, npr. u teškoj, navlastito malignoj hipertenziji, nodoznom poliarteritisu ili nekim malignim neoplazmama, ili iz terminalnih arteriola, preko fibrinskih naslaga, npr. uz TTP ili DIK. Takvim ozljedama nastaju neobično fragmentirani E (npr. u obliku trokuta ili kacige) u perifernoj krvi, zvani shistociti; njihov je nalaz u razmazu patognomoničan. Mali shistociti uzrokuju nizak MCV i širok RDW kao odraz anizocitoze.

Liječenje je usmjereno na osnovni proces. Ponekad se na hemolizu nakalemi i sideropenijska anemija zbog kronične hemosiderinurije, koja u tom slučaju odgovara na davanje Fe.