Stomatocitoza i anemija zbog hipofosfatemije

Stomatocitoza (E u obliku šalice ili pehara) i hipofosfatemija uzrokuju hemolitičnu anemiju zbog abnormalnosti eritrocitne membrane.

Stomatocitoza: Rijetka je anomalija E u kojoj središnji, blijedi dio E zamjenjuje promjena u obliku ustiju ili procjepa. Takve E prati urođena ili stečena hemolitična anemija s odgovarajućim simptomima.

Rijetka, autosomno nasljedna, urođena stomatocitoza uzrokuje tešku hemolitičnu anemiju ranog nastupa. Membrana E je pojačano permeabilna za monovalentne katione (Na i K), dok je kretanje aniona i dvovaljanih kationa uredno. Oko 20– 30% E krvotoku su stomatociti; povećana im je fragilnost kao i autohemoliza, koja se može ali ne mora popraviti dodavanjem glukoze. U nekim se slučajevima anemija popravlja nakon splenektomije.

Stečena stomatocitoza s hemolitičnom anemijom najčešće je posljedica nedavnog, obilnog uživanja alkohola. Nakon ustezanja etanola stomatociti se skupa s hemolizom povlače unutar 2 tjedna.

Anemija uzrokovana hipofosfatemijom: Plastičnost E ovisi o staničnoj razini ATP. Kako fosfatemija utječe na koncentraciju ATP, razine PO4 <0,16 mmol/L (<0,5 mg/ dl) snižavaju razine ATP u E. U složene metaboličke posljedice hipofosfatemije ide i deplecija 2,3–difosfoglicerata, pomak krivulje O2 disocijacije u lijevo, smanjeno iskorištavanje glukoze i povećano stvaranje laktata. Nastaju kruti E skloni oštećenjima u kapilarnoj mreži, s hemolizom i mikrosferocitozom.

Teška hipofosfatemija se javlja u alkoholnoj apstinenciji, u šećernoj bolesti, pri dohranjivanju nakon gladovanja, u diuretskoj fazi oporavka nakon opsežnih opeklina, tijekom hiperalimentacije, u izraženoj respiracijskoj alkalozi i kod dijaliziranih uremičara koji uzimaju antacide. Nadoknada fosfata prevenira i liječi ovu anemiju pa dolazi u obzir rizičnim ili hipofosfatemičnim bolesnicima.