Manjak glukoza-6-fosfat dehidrogenaze

Manjak G–6–PD je spolno vezan enzimski defekt, čest u crnaca, koji dovodi do hemolize nakon akutnih bolesti ili uzimanja oksidacijskih lijekova, poput salicilata ili sulfonamida. Dijagnozu postavlja određivanje G–6–PD, iako su pretrage često lažno negativne tijekom akutne hemolize. Liječenje je simptomatsko.

Jedini značajan ispad na prečici puta heksoza monofosfata je posljedica manjka glukoza–6–fosfat dehidrogenaze (G– 6–PD). Utvrđeno je oko 100 mutanata ovog enzima. Klinički je najčešći oblik osjetljiv na lijekove. Spolno vezani oblik je potpuno izražen u muškaraca i u ženskih homozigota, dok je u ženskih heterozigota izražajnost različita. Otklon se u SAD javlja u oko 10% crnaca i u <10% crnkinja, a još rjeđe u ljudi mediteranskog podrijetla (npr. Talijani, Grci, Arapi, sefardski Židovi).

Patofiziologija

Manjak G6PD smanjuje energiju potrebnu za održavanje cjelovitosti E membrane, čime se skraćuje vijek E.

Hemolizom su u oboljelih crnaca i u većine bijelaca selektivno zahvaćeni stariji E. Do hemolize obično dolazi nakon vrućice, akutnih virusnih i bakterijskih infekcija ili dijabetičke ketoacidoze. Rjeđe nastupa nakon izlaganja lijekovima ili drugim tvarima koje stvaraju perokside pa oksidiraju Hb i membrane E. U te spojeve idu primakin, salicilati, sulfonamidi, nitrofurani, fenacetin, naftalen, neki derivati vitamina K, dapson, fenazopiridin, nalidiksinska kiselina i metilensko modrilo, a za neke bijelce je opasan i bob. Da li će dugotrajno uzimanje odgovorne supstancije izazvati kompenziranu i blagu ili letalnu hemolizu ovisi o stupnju G–6–PD manjka i o oksidacijskoj moći te tvari. Kronična urođena hemoliza (bez unošenja lijekova) javlja se u nekih bijelaca. Kako se u crnaca selektivno razaraju ostarjeli E, hemoliza je ograničena na oko 25% ukupne mase  E, dok je u bijelaca manjak izrazitiji pa žestoka hemoliza zna uzrokovati hemoglobinuriju i akutno zatajenje bubrega.

Dijagnoza i liječenje

Sumnju pobuđuje svaki bolesnik s akutnom hemolizom, osobito ako je u pitanju crni muškarac. Traži se analiza G– 6–PD. Tijekom hemolize razviju se anemija, žutica i retikulocitoza. Heinzova tjelešca, vjerojatno komadići mrtve citoplazme, vide se rano u hemolitičnoj epizodi, ali se ne zadržavaju u bolesnika s urednom slezenom, koja ih brzo uklanja. Specifičan je nalaz E u perifernom razmazu, koji na rubovima imaju jedan ili više defekata (promjera 1 μm, koji izgleda kao odgrizeni, zato engl. izraz bite cells), koji su možda posljedica uklanjanja Heinzovih tjelešaca u slezeni. Postoji više probirnih pretraga, koje međutim u epizodi hemolize i odmah nakon nje mogu dati lažno negativne rezultate zbog razaranja starijih E, siromašnijih na G–6– PD, i pojave Rtc koji su puno bogatiji na enzimu. Zato su najpouzdanije pretrage specifične analize enzima.

Liječenje je pri akutnoj hemolizi simptomatsko, a transfuzije su rijetko potrebne. Bolesnicima se savjetuje izbjegavanje lijekova i tvari koje mogu pokrenuti hemolizu.