Hemoglobin S-β-talasemija

Hemoglobin S–β–talasemija je još jedna hemoglobinopatija (vidi Okvir 131–1) čija je klinička slika slična, ali blaža od drepanocitoze.

S obzirom na učestalu pojavnost gena za Hb S i za β–talasemiju u sličnim populacijama, nasljeđivanje obje mane je razmjerno često. Klinički se nalaze simptomi blage anemije i drepanocitoze, s rjeđim i lakšim napadajima. Obično se utvrdi blaga do umjerena mikrocitna anemija uz pojedine srpaste stanice na obojenim razmazima. Za dijagnozu je potrebno Hb kvantificiranje: Hb A2 je >3%, u elektroforezi prevladava Hb S, dok je Hb A snižen ili izočan, uz različito povišenje Hb F. Liječenje, ako bude potrebno, analogno je onome za drepanocitozu.