Bolest hemoglobina E

Homozigoti Hb E (vidi Okvir 131–1) imaju blagu hemolitičnu anemiju, većinom bez splenomegalije.

Hb E (α2β226glu→lys) je po prevalenciji treći Hb na svijetu (nakon Hb A i Hb S), najviše ga ima u jugoistočnoj Aziji (incidencija homozigota >15%), premda je rijedak među Kinezima. Heterozigoti (Hb AE) nemaju simptoma. Heterozigoti za Hb E i β–talasemiju imaju međutim težu hemolitičnu bolest nego oni s S–talasemijom ili Hb E homozigoti i obično imaju splenomegaliju.

Rutinske hematološke pretrage u heterozigota (Hb AE) su uredne. U homozigota se nalazi blaga mikrocitna anemija s E u obliku cilja. Hb E se dijagnosticira elektroforezom.