Sindrom nefritisa

Nefritički sindrom je definiran hematurijom i E cilindrima u sedimentu urina. Često su nazočni i elementi blage do umjerene proteinurije, edemi, hipertenzija, porast kreatinina i oligurija. Postoje primarni i sekundarni oblici. Dijagnoza počiva na anamnezi, fizikalnom pregledu i laboratorijskim nalazima, a ponekad i na biopsiji bubrega. Liječenje i prognoza ovise o uzroku.

Sindrom nefritisa je odraz upale glomerula (glomerulonefritis, GN) i javlja se u svakom uzrastu. Uzroci se razlikuju po dobi (TBL. 235–1), a patofiziologija ovisi o uzroku. Postoje akutni i kronični oblici. Postinfektivni GN je prototip akutnog oblika, ali bolest može biti posljedica i drugih glomerulopatija te sustavnih bolesti poput kolagenoza i paraproteinemija (TBL. 235–2). Kronični GN ima osobine slične akutnom, ali se razvija polako i često ga prati blaga do umjerena proteinurija. Primjeri su IgA nefropatija i hereditarni nefritis.

TABLICA 235–1

PODJELA GLOMERULOPATIJA PREMA DOBI I KLINIČKOJ SLICI

DOB (god)

SINDROM NEFRITISA

SINDROM NEFROZE

MIJEŠANA SLIKA

<15

Blagi PIGN IgA nefropatija

IgA nefropatija

Bolest tanke bazalne membrane

Hereditarni nefritis

Henoch–Schönleinova purpura

Lupus nefritis

Bolest minimalnih promjena

Fokalna i segmentna glomeruloskleroza

Lupus (membranska nefropatija)

Lupus nefritis

Membranoproliferacijski GN

15–40

IgA nefropatija

Bolest tanke bazalne membrane

Lupus nefritis

Hereditarni nefritis

Mezangioproliferativni GN

RPGN

PIGN

Fokalna i segmentna glomeruloskleroza

Bolest minimalnih promjena

Membranska nefropatija

Dijabetična nefropatija

Preeklampsija

Kasni PIGN

IgA nefropatija

Membranoproliferacijski GN

Fibrilarni i imunotaktoidni GN*

IgA nefropatija

>40

IgA nefropatija

RPGN

Vaskulitisi

PIGN

Fokalna i segmentna glomeruloskleroza

Membranska nefropatija

Dijabetična nefropatija

Bolest minimalnih promjena

IgA nefropatija

Amiloidoza (primarna)

Bolest taloženja lakih lanaca

Benigna nefroskleroza

Kasni PIGN

IgA nefropatija

Fibrilarni i imunotaktoidni GN*

*Češće se manifestira kao nefrotski sindrom.

PIGN = postinfekcijski GN, RPGN = rapidno progresivni GN.

Prilagođeno prema Rose BD. Pathophysiology of renal disease. 2. izd. New York: McGraw–Hill, 1987:167.