Supklinička hipotireoza

U bolesnika s minimalnim ili nikakvim simptomima hipotireoze i normalnim razinama T4 u serumu nalaze se visoke vrijednosti TSH.

Supklinička disfunkcija štitnjače dosta je česta; javlja se u gotovo 15% starijih žena, posebno uz Hashimotov tireoiditis.

Ako je serumski TSH >10 mili jedinica/L, postoji velika vjerojatnost da će se u idućih 10 god. razviti očita hipotireoza s niskim razinama slobodnog T4 u serumu. Takvi pacijenti su osim toga skloniji hiperkolesterolemiji i aterosklerozi pa ih treba liječiti L–tiroksinom čak i kad nemaju simptoma. Osobama s razinama TSH između 4,5 i 10 mili jedinica/L razložno je propisati L–tiroksin ako imaju blage simptome hipotireoze (npr. umor, depresija). Terapija je indicirana i trudnicama kako bi se izbjegli razorni učinci hipotireoze na trudnoću i na razvoj ploda. Neliječenim pacijentima treba svake godine provjeravati TSH i T4 radi otkrivanja eventualnog pogoršanja.