Nijemi limfocitni tireoiditis

Nijemi ili tihi limfocitni tireoiditis je subakutno stanje koje se spontano povlači, a nastaje pretežno u žena, nakon porođaja. Spočetka se javljaju simptomi hipertireoze, potom hipotireoze, da bi se konačno uspostavila eutireoza. Hipertireotična faza liječi se β–blokatorima. Ako se razvije trajna hipotireoza potrebna je i stalna nadoknada tiroksina.

Izraz nijem ukazuje na izočnost bolnosti, koja obično postoji u subakutnom tireoiditisu. Nijemi limfocitni tireoiditis je glavni uzrok postpartalnih disfunkcija štitnjače; javlja se u 5–10% žena nakon porođaja.

Biopsija štitnjače otkriva limfocitnu infiltraciju kao kod Hashimotove bolesti, ali bez limfoidnih folikula i bez ožiljavanja. U trudnoći i nakon porođaja skoro su uvijek pozitivna autoprotutijela na tireoidnu peroksidazu, a nešto rjeđe i ona na tireoglobulin, pa je izgleda riječ o varijanti Hashimotova tireoiditisa (str. 1194).

Klinička slika

Upala se javlja nakon porođaja, obično unutar 12–16 tjedana. Obilježena je bezbolnim uvećanjem štitnjače različitog stupnja s hipertireotičnom fazom kroz nekoliko tjedana, koju obično slijedi prolazna hipotireoza zbog upalom ispražnjenih hormonskih spremišta, nakon čega većinom dolazi do potpunog oporavka i eutireoze (kao i kod bolnog subakutnog tireoiditisa, vidi niže). Hipertireoidna faza traje kratko, spontano prolazi pa se zna previdjeti. Mnogim se bolesnicama dijagnoza postavi tek kad prijeđu u hipotireoidnu fazu, koja ponekad bude trajna.

Dijagnoza

Nijemi se limfocitni tireoiditis često ne prepozna. Sumnju obično pobuđuju klinički nalazi, posebno kad se već razvije hipotireoza. Očnih promjena hipertireoze nema, kao ni pretibijalnog miksedema.

Funkcijske pretrage ovise o fazi bolesti. Spočetka su T4 i T3 povišeni, a TSH snižen. U hipotireotičnoj fazi nalazi su obrnuti. Broj L i SE su uredni. Iglena biopsija osigurava definitivnu dijagnozu, no većinom je nepotrebna.

Prognoza i liječenje

Budući da bolest ne traje duže od par mjeseci, liječenje je konzervativno; u hipertireotičnoj fazi se obično daje jedan β–blokator (npr. propranolol, vidi str. 1199). Tireostatici, kirurška ili radiojodna terapija su kontraindicirani. Ponekad je u hipotireotičnoj fazi potrebna supstitucija T4. Većinom dolazi do potpune restitucije, iako se ponekad zadrži trajna hipotireoza. Zato nakon 9–12 mjeseci davanja tiroksina treba provjeriti funkciju štitnjače; nadoknada se prekida kroz 5 tjedana i ponovi se analiza na TSH. Upala se u slijedećim trudnoćama skoro uvijek ponavlja.