Eutireoidna bolest

Netireoidna ili eutireoidna bolest označava niske serumske razine hormona štitnjače u klinički eutireoidnih bolesnika s nekom sistemskom bolešću bez izravne veze sa štitnjačom. Dijagnosticira se isključivanjem hipotireoze, a liječi se suzbijanjem osnovne bolesti; davanje tireoidnih hormona nije indicirano.

Bolesnici s nizom akutnih i kroničnih netireoidnih bolesti znadu imati abnormalne funkcijske nalaze štitnjače. Tu se ubrajaju mnoga akutna i kronična stanja, posebno ako su praćena gladovanjem, proteinsko–kalorijskom malnutricijom ili opsežnom traumom, toplinskim oštećenjem ili sepsom, zatim infarkt miokarda, uremija, dijabetična ketoacidoza, nervozna anoreksija i ciroza jetre.

Najčešća su sniženja T3. Bolesnici s težim i dugotrajnijim bolestima imaju snižen i T4. Revertni T3 (rT3) u serumu je povišen. Bolesnici su klinički eutireoidni i nemaju povišen TSH.

Patogeneza je nejasna, ali može počivati na sniženoj perifernoj konverziji T4 u T3, na smanjenom klirensu rT3 nastalom iz T4, te slabijem vezanju hormona o TBG. Za neke su otklone vjerojatno odgovorni upalni citokini (npr. TNF–α, IL–1).

Tumačenje abnormalnih nalaza štitnjače u težih bolesnika otežano je i učinkom niza lijekova, posebno jodnih kontrasta i amiodarona, koji dodatno ometaju perifernu pretvorbu T4 u T3, kao i onih koji poput dopamina ili kortikosteroida smanjuju hipofizno lučenje i serumske razine TSH s padom oslobađanja T4.

Dijagnoza i liječenje

Postoje dijagnostičke dvojbe između hipotireoze i eutireoidne bolesti. Najkorisnija pretraga je TSH, koji je u eutireoidnoj bolesti nizak, normalan ili blago povišen, ali nikad toliko visok kao u hipotireozi. Serumski rT3 je povišen, no ova se pretraga rijetko izvodi. Kortizol je u netireoidnoj bolesti često povišen, a snižen ili na donjoj granici normale kod hipotireoze zbog hipotalamo–hipofiznih promjena. Kako su ovi nalazi nespecifični, pri tumačenju abnormalnih pokazatelja funkcije štitnjače u akutno ili kronično bolesnih osoba neophodno je dobro kliničko prosuđivanje. Ako se izrazito ne sumnja na disfunkciju štitnjače, ove pretrage nije dobro raditi bolesnicima u jedinici intenzivne skrbi.

Davanje tireoidnih hormona je neprimjereno; kad se suzbije osnovna bolest, pretrage štitnjače se normaliziraju.