Anaplastični karcinom

Riječ je o nediferenciranom raku, na koji otpada oko 2% maligniteta štitnjače. Javlja se većinom u starijih osoba, nešto više u žena. Svojstven mu je brz i bolan rast. Naglo bujanje štitnjače upozorava i na tireoidni limfom, posebno uz Hashimotovu bolest.

Nema djelotvornog liječenja i bolest je skoro uvijek fatalna. Oko 80% bolesnika umire unutar godine dana od postavljanja dijagnoze. U nekoliko bolesnika s malim tumorima postignuto je ipak izlječenje tireoidektomijom i radioterapijom. Kemoterapija je mahom u fazi istraživanja.