Ušni herpes zoster

Ušni herpes zoster je infekcija ganglija 8. moždanog živca i genikulatnog ganglija nervusa facialisa herpes zoster virusom.

Čimbenici rizika za infekciju herpesom su imunodeficijencija izazvana zloćudnom bolešću, kemoterapijom ili infekcijom HIV–om.

Simptomi, znakovi i dijagnoza

Simptomi obuhvaćaju jaku bol u uhu, prolaznu ili trajnu paralizu lica (nalik na Bellovu paralizu), vrtoglavicu koja traje danima ili tjednima i gubitak sluha (koji može biti trajan ili se djelomice ili u potpunosti povući). Na uški se pojavljuju mjehurići, kao i u vanjskom zvukovodu uzduž tijeka osjetnih niti ličnog živca. Simptomi meningoencefalitisa (npr. glavobolja, konfuzija, kočenje vrata) su rijetki. Ponekad su zahvaćeni i drugi moždani živci.

Dijagnoza se obično postavlja klinički. Ako postoji dvojba glede virusne etiologije, mogu se uzeti ostružci za direktnu imunofluorescenciju ili uzgoj virusa, a učini se i MR.

Liječenje

Premda nema pouzdanih dokaza o djelovanju kortikosteroida, antivirotika ili kirurške dekompresije, to su možda jedini načini liječenja koji imaju nekog učinka. Primjena kortikosteroida započinje prednizonom u dozi od 40 mg PO 1×/dan tijekom 2 dana, a zatim se doza kroz sljedeći tjedan postupno smanjuje. Aciklovir u dozi od 800 mg PO svaka 4 h 5×/ dan ili valaciklovir u dozi od 1 g PO 2×/dan mogu skratiti klinički tijek. Vrtoglavica se učinkovito liječi diazepamom (2 do 5 mg PO svakih 4 do 6 h). Zbog bolova može biti nužna primjena peroralnih opijata. Postherpetična neuralgija se može liječiti amitriptilinom. Ako je paraliza lica potpuna (nema vidljivih pokreta lica), može biti indicirana kirurška dekompresija zvukovoda. Međutim, prije zahvata se učini elektroneurografija koja treba pokazati pogoršanje >90%.