Putnički proljev

Putnički proljev obično uzrokuje endemska bakterija u kontaminiranoj vodi. Simptomi su povraćanje i proljev. Dijagnoza počiva na kliničkoj slici. Liječi se ciprofloksacinomi loperamidom uz nadoknadu tekućine.

Etiologija

Proljev putnika može biti uzrokovan većim brojem bakterija, virusa ili parazita. Međutim, enterotoksična E. coli je najčešći uzrok. E. coli se često nalazi u vodama područja u kojima je pročišćavanje vode neadekvatno. Infekcija je česta u putnika koji putuju u zemlje u razvoju. Putnici koji izbjegavaju pijenje lokalne vode također se mogu inficirati putem nedovoljno isprane četkice za zube, pijući komercijalna pića uz upotrebu leda čije je podrijetlo lokalna voda ili pak jedući hranu koja je isprana lokalnom vodom.

Simptomi, znakovi i dijagnoza

Mučnina, povraćanje, borborigmi, grčevi u trbuhu i proljev javljaju se 12 do 72 h nakon ingestije kontaminirane vode ili hrane. Težina simptoma varira. U nekih bolesnika javlja se vrućica i mijalgije. U većini slučajeva simptomi spontano nestaju premda je moguća dehidratacija, poglavito u toplijim krajevima. Specifični dijagnostički postupak obično nije potreban. Međutim, vrućica, intenzivniji bolovi u trbuhu kao i krvavi proljev upućuju na teži oblik bolesti i nalažu brzu dijagnostičku obradu.

Prevencija i liječenje

Putnici bi trebali konzumirati obroke u preporučenim restoranima i izbjegavati hranu i piće koje nude ulični prodavači. Savjetuje se konzumiranje samo kuhane hrane koja je u vrijeme posluživanja još vruća, oguljenog voća i gaziranih pića u originalnim bocama bez leda (boce s negaziranim pićima mogu potencijalno sadržavati i lokalnu vodu koju je nadolio lokalni prodavač). Nekuhano povrće treba izbjegavati. Prehrana u restoranima brze prehrane povećava rizik od infekcije.

TABLICA 16–1

ODABRANI PERORALNI ANTIBIOTICI ZA LIJEČENJE INFEKTIVNOG GASTROENTERITISA*

MIKROORGANIZAM

ANTIBIOTIK

DOZA ZA ODRASLE

PEDIJATRIJSKE DOZE

Vibrio cholerae

Ciprofloksacin Doksiciklin† TMP–SMX

1gu jednoj dozi 300 mg jednokratno 1 tbl. DJ 2×/dan kroz 3 dana

NP 6 mg/kg × 1 doza 4–6 mg‡/kg 2×/dan kroz 5 dana 7,5 mg/kg 4×/dan kroz 10 dana

Clostridium difficile

Metronidazol

250 mg 4×/dan ili 500 mg 3×/dan kroz 10 dana

7,5 mg/kg 4×/dan kroz 10 dana

Vankomicin (u slučaju neuspjeha metronidazola)

125–250 mg 4×/dan kroz 10 dana

10 mg/kg 4×/dan kroz 10 dana

Shigella

Ciprofloksacin

500 mg PO 2×/dan kroz 5 dana

NP

TMP–SMX

1 tbl. DJ 2×/dan

4–6 mg‡/kg 2×/dan kroz 5 dana

Giardia lamblia

Metronidazol

250 mg 3×/dan kroz 5 dana

5 mg/kg 3×/dan kroz 5 dana (maksimalno 750 mg/dan)

Entamoeba histolytica

Metronidazol§

750 mg 3×/dan kroz 5–10 dana

12–16 mg/kg 3×/dan kroz 10 dana (maksimalno 750 mg/dan)

Ciprofloksacin

500 mg 2×/dan kroz 5 dana

NP

Campylobacter jejuni

Azitromicin

7500 mg 1×/dan kroz 3 dana

10 mg/kg 1×/dan kroz 3 dana

*Antibiotici nisu indicirani u većini slučajeva ali se mogu koristiti kao potporna terapija zajedno s IV nadoknadom tekućine u liječenju infekcija uzrokovanih specifičnim mikroorganizmima.

† Ne treba ih davati djeci u dobi < 8 god.

‡ Bazirano na trimetoprimskoj komponentni

§ Liječenje nastaviti jodokvinolom 3×10–13 mg/kg kroz 20 dana ili paromomicinom 3×500 mg peroralno kroz 7 dana.

TMP–SMX = trimetoprim–sulfametoksazol; NP = nije prikladno

Profilaktična primjena antibiotika učinkovito sprječava proljev, ali s obzirom na moguće nuspojave kao i razvoj rezistencije, trebala bi biti rezervirana samo za imunokompromitirane bolesnike

Terapijski postupak sastoji se u nadoknadi tekućine i davanju antidijaroika kao što su difenoksilat ili loperamid (vidi str. 136), sa ili bez bizmutovog subsalicilata. Antidijarojici su kontraindicirani u bolesnika s vrućicom i krvavim proljevima kao i u djece <2 godine. Jodklorhidroksikvin, koji je moguće dostupan u nekim zemljama u razvoju, ne treba koristiti, s obzirom na moguću neurotoksičnost. Općenito, antibiotici nisu potrebni u slučaju blažeg oblika proljeva. Bolesnicima s umjerenim i teškim oblikom proljeva (≥3 proljevaste stolice kroz 8 h) daju se antibiotici, osobito kod povraćanja, grčeva u trbuhu, vrućice ili krvavog proljeva. Preporučuje se ciprofloksacin 500 mg PO 2×/dan kroz 3 dana ili levofloksacin 500 mg PO 1×/dan. Azitromicin 5 do 10 mg/kg PO 1×/dan može se primijeniti kod djece.