Sindrom levatora

Epizodna bol u rektumu uzrokovana spazmom m. levator ani.

Proctalgia fugax (prolazna bol u rektumu) i kokcidinija (bol u kokcigealnom području) su inačice sindroma levatora, koje se javljaju i u muškaraca i u žena. Bol obično nije vezana za defekaciju, obično traje <20 min, može biti u svezi sa sjedenjem, može se javiti spontano i bolesnika probuditi iz sna. Bol se često opisuje kao neodređena bol visoko u rektumu. Bol se može osjećati kao da će popustiti nakon ispuštanja plinova ili crijevnog gibanja i obično unutar nekoliko minuta prolazi spontano. U teškim slučajevima, bol može trajati više sati uz recidive. Zbog tih simptoma bolesnika se može podvrći različitim rektalnim operacijama, ali bez uspjeha.

Dijagnostika i liječenje

Fizikalnim pregledom mogu se isključiti druga bolna rektalna stanja (npr. hemoroidi, fisure, apscesi). Fizikalni pregled je često normalan, premda se može ustanoviti bolna osjetljivost ili otpor m. levatora, obično na lijevoj strani. Neke slučajeve uzrokuju poremećaji lumbalnog dijela ili prostate.

Liječenje se sastoji od objašnjenja bolesniku da se radi o benignom stanju. Akutna epizoda može se olakšati ispuštanjem plina ili crijevnim gibanjem, sjedećim kupkama ili blagim analgeticima. Kada su simptomi jače izraženi obično je učinkovita fizikalna terapija elektrogalvanskom stimulacijom primijenjena na donji dio rektuma. Može se pokušati primjenom miorelaksansa ili masažom analnog sfinktera u lokalnoj ili regionalnoj anesteziji, ali je korist upitna.