Bol metatarzofalangealnog zgloba

Ova zglobna bol nastaje zbog tkivnih promjena kod poremećene biomehanike stopala. Prokazuje se osjetljivošću i bolom pri hodu. Dijagnoza je klinička, ali obradom treba isključiti infekciju i sistemske reumatske bolesti poput RA. Liječi se ortopedskim pomagalima, ponekad lokalnim injekcijama, a izuzetno i kirurški.

Bol metatarzofalangealnog zgloba je uglavnom posljedica neusklađenosti zglobnih površina s promjenama biomehanike stopala; dolazi do subluksacija, uklještenja čahura i razaranja zglobnih hrskavica (artroza). Nekongruentni zglobovi oštećuju sinoviju pa postaju bolni i otečeni (artrozni sinovitis). Subluksacijom glavica metatarzalnih kostiju prema dolje nastaju čekičasti prsti s metatarzalgijom. Takve subluksacije se javljaju i pri upalnim artropatijama, posebno uz RA. Metatarzalni masni jastučić, koji amortizira sukobe metatarzalnih kostiju i interdigitalnih živaca pri hodu, pomiče se stoga distalno pod prste pa se javlja interdigitalna neuralgija ili Mortonov neurom. Stvaraju se adventicijske burze kao kompenzacija za gubitak amortizacije.

Klinička slika i dijagnoza

Javljaju se bolovi pri hodu. Palpacijom i pasivnim pokretima dokazuje se osjetljivost zglobova s dorzalne i s plantarne strane. Pri artrotskom sinovitisu dolazi do oticanja uz neznatno povišenje lokalne temperature. Izrazita toplina, otok i crvenilo govore za jednu od upalnih artropatija, dok je izočnost tih znakova praktički isključuje. Monoartikularno crvenilo, otok i toplinu treba smatrati infekcijom dok se dokaže suprotno. Kad se takve promjene vide na više zglobova, opravdana je reumatska obrada (npr. ANA, RF, SE). Bol metatarzofalangealnih zglobova se obično lako diferencira od interdigitalne neuralgije ili neuroma jer nema pečenja, trnjenja, mravinjanja ni bola između kosti. Ovi simptomi međutim mogu odražavati zglobnu upalu, tada u diferenciranju pomaže palpacija.

Liječenje

Ortopedska pomagala smanjuju pritisak neupaljenih zglobova. Ako postoji sinovitis, korisna je lokalna primjena kortikosteroida/anestetika. Ortopedska pomagala korigiraju i pretjeranu suptalarnu everziju kao i previsoke lukove stopala. Ako se konzervativno liječenje pokaže neučinkovitim, dolazi u obzir kirurško.