Virusne infekcije

Jedan broj virusnih infekcija uobičajen je u djetinjstvu. Liječniku obično nije potrebno laboratorijsko utvrđivanje specifičnog virusnog uzročnika zbog toga što većina virusnih infekcija nije teška i što se većina djece s virusnom infekcijom oporavi bez liječenja. Neke su infekcije toliko karakteristične da ih liječnik može dijagnosticirati na osnovu kliničkih simptoma.