Poremećaji vjerojatno infektivne prirode

Postoji nekoliko bolesti koje pogađaju djecu a čiji je uzročnik ili nepoznat, ili se samo sumnja na infekciju. U te poremećaje spadaju vrućica nepoznatog uzroka, Reyeov sindrom i Kawasakijev sindrom.