Otrovanja

Otrovanja su najčešći uzrok nesreća (nesretnih slučajeva) kod kuće. U djece su najteža otrovanja posljedica uzimanja paracetamola, acetilsalicilne kiseline (aspirina), kaustičnih tvari, olova, željeza i ugljikovodika. U mlađe djece većina je otrovanja slučajna, dok u starije djece ona mogu biti pokušaj samoubojstva.

U slučaju otrovanja djeteta ili odraslog, prvi korak koji se mora poduzeti je zovnuti regionalni Centar za otrovanja, čiji se broj nalazi u dnevnom tisku i u telefonskom imeniku.

TABLICA 275-1

Načini sprječavanja otrovanja

• Postavljanje sigurnosnih poklopaca ili posuda

• Odlaganje opasnih tvari u zaključane ormare

• Ne ostavljati sredstva za kućanstvo na donjim policama ili na podu

• Čuvati lijekove i opasne tvari u njihovim originalnim pakiranjima

• Učiti djecu o opasnosti dodirivanja i uzimanja lijekova i sredstava za kućanstvo