Duševni poremećaji

Veliki broj duševnih (mentalnih) poremećaja može se dogoditi u djetinjstvu. U te poremećaje ubrajamo autizam, poremećaj dezintegracije u djece, dječju shizofreniju, depresiju, maniju i maničnodepresivni poremećaj, suicidalno ponašanje, poremećaj ophođenja, separacijsku tjeskobu (anksioznost) i somatoformni poremećaj. Poremećaj identiteta postaje vidljiv tijekom djetinjstva, ** a poremećaji koji nastaju kao posljedica zlostavljanja zastupljeni su i u djetinjstvu i adolescenciji. Drugi važni mentalni poremećaji u djece su gubitak pažnje, opsesivnokompulzivni poremećaj i Touretteov sindrom. Budući da su poremećaji mentalnog zdravlja u djece i adolescenata većinom kronični, važnu ulogu imaju obiteljska terapija i potporne skupine.