Uzimanje lijekova i drugih tvari u trudnoći

Većina trudnica uzima neku vrstu lijekova. Centri za kontrolu i prevenciju bolesti i Svjetska Zdravstvena Organizacija procjenjuju da više od 90% trudnica uzima lijekove na recept ili bez njega, zakonom dozvoljene tvari poput duhana i alkohola ili nezakonite droge. Lijekovi uzrokuju 2% do 3% svih prirođenih nakaznosti; većina ostalih nastaje nasljedno ili zbog čimbenika okoliša ili nepoznatog uzroka.

Lijekovi i druge tvari prelaze od majke na fetus prvenstveno preko posteljice, istim putem kao i hranjive tvari za rast i razvoj fetusa. U posteljici lijekovi i hranjive tvari iz majčine krvi prelaze tanku membranu koja odvaja majčinu krv od krvi fetusa.

Kako lijekovi (i druge tvari) prolaze kroz posteljicu

U posteljici, majčina krv kola kroz prostor (intervilozni prostor) koji okružuje izdanke (resice) unutar kojih su krvne žile fetusa. Majčina krv iz interviloznog prostora odvojena je od krvi fetusa tankom opnom (posteljičnom membranom). Lijekovi (i druge tvari, op. prev.) iz majčine krvi mogu proći kroz tu opnu u krvne žile resica i kroz pupkovinu doprijeti do fetusa.

MSD medicinski priručnik za pacijente

Lijekovi koje žena uzima tijekom trudnoće mogu utjecati na fetus na nekoliko načina:

  • Neposrednim utjecanjem na fetus, uzrokujući oštećenje, nenormalni razvoj ili smrt

  • Mijenjajući rad posteljice, obično stezanjem krvnih žila i smanjujući izmjenu kisika i hranjivih tvari između fetusa i majke

  • Uzrokujući stezanje mišića maternice, posredno oštećujući fetus smanjujući njegovu krvnu opskrbu

Na koji će način tvar djelovati na fetus ovisi o stadiju razvoja fetusa te snazi i količini tvari (lijeka). Određeni lijekovi ako se uzimaju u ranoj trudnoći―prije 17 dana nakon oplodnje―mogu ili djelovati punom snagom ili ne djelovati uopće, što znači da mogu uzrokovati smrt fetusa ili mu ne moraju uopće štetiti. Tijekom ovog stadija, fetus je prilično otporan na prirođene nakaznosti. Međutim, fetus je posebno osjetljiv na prirođene nakaznosti u danima između 17. i 57. dana nakon oplodnje. Lijekovi koji dopiru do fetusa tijekom ovog stadija mogu uzrokovati spontani pobačaj, jasnu prirođenu nakaznost ili trajno, ali manje očito oštećenje zamjetljivo tijekom kasnijeg života ili ne moraju imati očitog učinka. Nije vjerojatno da će lijekovi uzimani nakon završetka razvoja organa izazvati jasne prirođene nakaznosti ali oni mogu promijeniti rast i funkciju normalno oblikovanih organa i tkiva.

Citostatici (kemoterapeutici, lijekovi protiv raka)

Budući da tkiva fetusa rastu brzo, njihove su brzo umnažajuće stanice vrlo osjetljive na citostatike. Mnogi od ovih lijekova su teratogeni, što znači da uzrokuju prirođene nakaznosti poput zastoja rasta u maternici (intrauterinog zastoja rasta), slabog razvoja donje čeljusti, rascjepa nepca, nenormalnog razvoja kostiju lubanje, nakaznosti kralješnice i uha, nakaznosti stopala i duševne zaostalosti. Neki citostatici uzrokuju prirođene nakaznosti u životinja ali nije dokazano da imaju isti učinak i u ljudi.

Talidomid

Ovaj se lijek više ne propisuje trudnicama jer uzrokuje teške prirođene nakaznosti. Lijek se po prvi puta uveo u upotrebu 1956. u Europi kao lijek protiv gripe i kao sredstvo za smirenje. Godine 1962. je utvrđeno da ako trudnice uzimaju talidomid u doba razvoja fetalnih organa dolazi do pojave prirođene nakaznosti, uključujući i izrazito slab razvoj ruku i nogu, nakaznosti crijeva, srca i krvnih žila.

Lijekovi protiv kožne bolesti

Isotretinoin, korišten za liječenje jako izraženih akni, psorijaze i drugih kožnih poremećaja, uzrokuje teške prirođene nakaznosti. Među najznačajnijima su srčane greške, malene uši i hidrocefalus―ponekad nazvan i vodenom glavom. Opasnost od prirođenih nakaznosti iznosi oko 25%. Etretinat, još jedan lijek za kožne poremećaje, također u ljudi uzrokuje prirođene nakaznosti. Kako se ovaj lijek pohranjuje u potkožnom masnom tkivu i polagano otpušta, može nastaviti uzrokovati prirođene nakaznosti još 6 mjeseci ili dulje nakon što ga žena prestane uzimati. Zbog toga bi žene koje uzimaju ovaj lijek trebalo savjetovati da pričekaju barem godinu dana prije nego što ostanu u drugom stanju.

Spolni hormoni

Androgeni (muški spolni) hormoni, korišteni u liječenju različitih krvnih poremećaja i umjetni progestini uzimani tijekom prvih 12 tjedana nakon oplodnje mogu izazvati razvoj muških osobina na vanjskim spolnim organima ženskog djeteta. Klitoris, mala izbočina koja odgovara udu kod muškarca, može se povećati―trajno stanje, osim ako se kirurški ne ispravi―a velike usne, koje okružuju otvore rodnice i mokraćne cijevi mogu biti međusobno srasle. Oralna sredstva protiv začeća ne sadrže dovoljno progestina da bi izazvala ovakve učinke.

TABLICA 247-1

Kategorizacija lijekova prema bezopasnosti u trudnoći (prema Federal Food and Drug Administration)

Skupina

Opis

A

Proučavanja na ljudima nisu pokazala nikakvu opasnost.

B

Proučavanja na životinjama nisu pokazala nikakvu opasnost, ali istraživanja na ljudima nisu moguća, ili su istraživanja na životinjama pokazala opasnost a istraživanja na ljudina nisu.

C

Ne postoje nikakva proučavanja niti na ljudima niti na životinjama ili su istraživanja na životinjama pokazala opasnost no istraživanja na ljudima nisu moguća.

D

Istraživanja na ljudima su pokazala opasnost ali korištenje u nekim slučajevima može biti opravdano.

X

Ovaj se lijek nikad ne bi smio uzimati u trudnoći; više je poznatih opasnosti za ljude nego povoljnih učinaka

Dietistilbestrol (DES) je umjetni estrogen koji može uzrokovati rak rodnice u adolescentnih djevojaka čije su ga majke uzimale tijekom trudnoće. Te djevojke mogu kasnije imati nenormalnu šupljinu maternice, poteškoće s menstruacijom, oslabljen (inkompetentan) kanal vrata maternice koji može dovesti do spontanog pobačaja te povećanu mogućnost razvoja ektopične trudnoće ili rađanja djeteta koje umire neposredno prije ili nakon rođenja. Dječaci izloženi dietilstilbestrolu dok su fetusi, mogu imati nenormalnosti spolnog uda.

Meklizin

Meklizin, često uziman zbog bolesti vožnje (kinetoze), mučnine i povraćanja uzrokuje prirođene nakaznosti u životinja, no isti učinci nisu opaženi u ljudi.

Antikonvulzivni lijekovi

Ako trudnice koje boluju od padavice (epilepsije) uzimaju lijekove, neki antikonvulzivni lijekovi mogu uzrokovati da dijete ima rascjep nepca ili nenormalno razvijeno sce, lice i lubanju, šake ili trbušne organe. Dijete također može biti duševno zaostalo. Dva antikonvulziva najvjerojatnije izazivaju prirođene nakaznosti; opasnost je oko 70% uz trimetadion i oko 1% uz valproičnu kiselinu. Smatra se da karbamazepin, jedan od antikonvulziva, izaziva značajan broj blažih prirođenih nakaznosti. Tvrdilo se da antikonvulziv fenitoin uzrokuje niz prirođenih nakaznosti, ali su se slične nakaznosti pojavile i u padavičarki koje nisu uzimale antikonvulzive.

Novorođenčad izložena fenitoinu i fenobarbitalu (barbituratu, koji je i antikonvulziv) može prije rođenja lako krvariti jer ovi lijekovi izazivaju manjak vitamina K, koji je potreban za zgrušavanje krvi. Ta se nuspojava može spriječiti ako trudnica uzima K vitamin na usta (oralno) svakodnevno tijekom mjesec dana prije poroda ili ako se novorođenčetu dade injekcija vitamina K odmah nakon poroda. Trudnicama koje boluju od padavice daju se najmanje učinkovite doze antikonvulziva, te ih se pažljivo nadzire.

Rođenje djeteta s prirođenim nakaznostima je vjerojatnije u žena koje imaju padavicu nego u žena koje nemaju padavicu, čak i ako ne uzimaju antikonvulzivne lijekove tijekom trudnoće. Opasnost je veća u onih koje imaju česte, teške napade grčeva ili komplikacije trudnoće te u onih nižeg socijalno ekonomskog stanja, u kojih je češća neodgovarajuća zdravstvena njega.

Cijepljenje

Osim pod posebnim okolnostima, cjepiva napravljena sa živim virusima ne daju se ženama koje su u drugom stanju ili bi to mogle biti. Cjepivo protiv rubeole, na osnovi živih virusa, može uzrokovati infekciju i posteljice i fetusa u razvoju. Cjepiva na osnovi živih virusa―poput onih protiv ospica, mumpsa (zaušnjaka), poliomijelitisa, vodenih kozica i žute groznice―i druga cjepiva―poput onih protiv kolere, hepatitisa A i B, gripe, kuge, bjesnoće, tetanusa, difterije i tifusa―daju se trudnici samo ukoliko postoji značajna opasnost infekcije jednim od ovih mikroroganizama.

Lijekovi za bolesti štitne žlijezde

Radioaktivni jod koji se daje trudnici za liječenje pretjerano aktivne štitne žlijezde (hipertireoza) može prijeći posteljicu i uništiti štitnjaču fetusa ili uzrokovati izrazito slabljenje njezine aktivnosti (hipotireoza). Propiltiouracil i matamizol, lijekovi koji se također rabe u liječenju pretjerano aktivne štitnjače, prolaze kroz posteljicu i mogu uzrokovati pretjerano povećanje štitnjače fetusa; kada je potrebno, obično se rabi propiltiouracil jer ga bolje podnose i žena i fetus.

Oralni hipoglikemici

Oralni hipoglikemici se daju u svrhu sniženja razine šećera (glukoze) u krvi kod ljudi koji imaju šećernu bolest, ali oni često ne uspijevaju kontrolirati dijabetes u trudnice pa mogu dovesti do vrlo niske razine šećera u krvi kod novorođenčeta (hipoglikemije). Zbog toga je za liječenje šećerne bolesti u trudnica bolji inzulin.

Narkotici i nesteroidni protuupalni lijekovi

Ako trudnica uzima narkotike i nesteroidne protuupalne lijekove, poput acetilsalicilne kiseline (aspirina), oni mogu dospjeti do fetusa u značajnim količinama. Djeca ovisnica o narkoticima mogu postati ovisna prije poroda i mogu pokazivati simptome apstinencije 6 do 8 sati nakon poroda. Uzimanje velikih doza aspirina i drugih nesteroidnih protuupalnih lijekova može odgoditi početak poroda a može također uzrokovati da se veza (ductus arteriosus) između aorte (velike arterije koja vodi krv u tijelo) i plućne arterije (arterije koja vodi krv u pluća) u fetusa zatvori prije rođenja. Ta se veza normalno zatvara neposredno nakon poroda. Zatvaranja prije rođenja sili krv da prolazi kroz pluća, koja još nisu otvorena zrakom, opterećujući tako krvotok fetusa.

Ako se nesteroidni protuupalni lijekovi koriste u kasnoj trudnoći mogu smanjiti količinu plodove vode (tekućine koja okružuje fetus u razvoju a nalazi se u amnijskoj šupljini)―što može biti opasno. Uzimanje velikih doza acetilsalicilne kiseline (aspirina) može uzrokovati krvarenje u majke ili novorođenčeta. Acetilsalicilna kiselina (aspirin) i drugi salicilati mogu povisiti razinu bilirubina u krvi fetusa, uzrokujući žuticu i, ponekad, oštećenje mozga (kernikterus).

Anksiolitici i antidepresivi

Ako se anksiolitici uzimaju tijekom prva 3 mjeseca trudnoće mogu izazvati prirođene nakaznosti, premda taj učinak nije dokazan. Prema svemu sudeći, izgleda da je većina antidepresiva prilično bezopasna kada se koriste u trudnoći, ali litij može izazvati prirođene nakaznosti―uglavnom srca. Ako trudnica uzima barbiturate, npr. fenobarbital, zahvaljujući njihovu učinku dolazi do povlačenja blage žutice koju novorođenčad obično pokazuje.

Antibiotici

Antibiotici mogu izazvati poteškoće ako se uzimaju u trudnoći. Tetraciklinski antibiotici prolaze kroz posteljicu i pohranjuju se u kostima i zubima fetusa, gdje se spajaju s kalcijem. Kao ishod toga, djetetovi zubi mogu trajno biti žuti a zubna caklina može biti mekana i nenormalno podložna karijesu. Opasnost od nenormalnosti zubiju najveća je od sredine pa do kraja trudnoće. Budući da postoji nekoliko drugih bezopasnih antibiotika koji se daju u istu svrhu, tijekom trudnoće izbjegavaju se tetraciklini.

Uzimanje antibiotika poput streptomicina ili kanamicina u trudnoći može oštetiti unutarnje uho fetusa, uz moguće izazivanje gluhoće. Kloramfenikol ne oštećuje fetus, ali može izazvati teško oboljenje novorođenčeta nazvano “sindrom sivog djeteta”. Ciprofloksacin ne bi trebalo uzimati u trudnoći jer je dokazano da izaziva nenormalnosti zglobova u životinja. Po svemu sudeći penicilini su bezopasni.

Većina sulfonamidskih antibiotika ako se uzimaju u kasnoj trudnoći mogu uzrokovati razvoj žutice u novorođenčeta, što može dovesti do oštećenja mozga. Sulfasalazin, lijek iz skupine sulfonamidskih antibiotika, vjerojatno izaziva najmanje problema.

Lijekovi protiv zgrušavanja krvi

Fetus u razvoju iznimno je osjetljiv na varfarin, lijek protiv zgrušavanja krvi (antikoagulans). Značajne prirođene nakaznosti pojavljuju se u čak do jedne četvrtine djece izložene ovom lijeku u prva 3 mjeseca trudnoće. Također se može pojaviti nenormalno krvarenje u žene i fetusa. Ako u trudnice postoji opasnost od stvaranja krvnih ugrušaka, puno je sigurniji zamjenski lijek heparin. Međutim, dugotrajnije uzimanje u trudnoći može dovesti do niskog broja trombocita u majke (trombociti su krvne pločice koje pomažu pri stvaranju ugruška) ili razrjeđenja kosti (osteoporoze).

Lijekovi za bolesti srca ili krvnih žila

Nekim ženama u trudnoći mogu biti potrebni ovi lijekovi zbog bolesti koje su kronične ili se razvijaju u trudnoći, poput preeklampsije (visokog krvnog tlaka, bjelančevina u mokraći i nakupljanju tekućine u trudnoći) i eklampsije (grčeva poput onih kod padavice nastalih zbog preeklampsije). Lijekovi, koji se često daju trudnicama s preeklampsijom i eklampsijom za sniženje krvnog tlaka, utječu na rad posteljice i koriste se uz veliki oprez kako ne bi uzrokovali poteškoće kod fetusa. Općenito, ove poteškoće nastaju zbog prebrzog sniženja majčinog krvnog tlaka, što značajno smanjuje dotok krvi u posteljicu. Obično se u trudnoći izbjegavaju inhibitori konvertaze angiotenzina (ACE inhibitori) i tiazidni diuretici, jer mogu izazvati ozbiljne poteškoće kod fetusa. Digoksin, koji se koristi za liječenje popuštanja srca i nekih nenormalnosti srčanog ritma (aritmije), brzo prolazi kroz posteljicu ali nema značajnog učinka na dijete prije ili nakon poroda.

Neki lijekovi, poput nitrofurantoina, vitamina K, sulfonamida i kloramfenikola, mogu uzrokovati raspadanje crvenih krvnih stanica u trudnica i fetusa koji imaju manjak glukoza6fosfatdehidrogenaze (G6PD), nasljedni poremećaj koji pogađa stanične opne crvenih krvnih stanica. Zbog toga se ti lijekovi ne daju ženama koje imaju taj poremećaj.

Lijekovi korišteni tijekom poroda

Lokalni anestetici, narkotici i drugi analgetici obično prolaze kroz posteljicu i mogu utjecati na novorođenče―smanjujući npr. njegov poriv za disanjem. Zbog toga, ako su tijekom poroda potrebni lijekovi, daju se u najmanjim učinkovitim dozama i po mogućnosti što je kasnije moguće kako bi mogućnost da dopru do fetusa prije poroda bila što manja.

Zakonom dozvoljene i zabranjene tvari

Pušenje u trudnoći može biti štetno. Prosječna težina djece rođene od majki koje u trudnoći puše, manja je u prosjeku za oko 200 grama od težine djece žena koje su nepušači. Spontani pobačaji, mrtvorođenost, prijevremeni porodi i sindrom iznenadne smrti novorođenčeta (SIDS, akronim od sudden infant death syndrom, op. prev.) su češći među djecom žena koje u trudnoći puše.

Pijenje alkohola u trudnoći može izazvati prirođene nakaznosti. Djeca žena koje u trudnoći piju obilne količine alkohola mogu imati fetalni alkoholni sindrom. Takva su djeca malena, često s malom glavom (mikrocefalija), nenormalnostima lica i graničnom duševnom zaostalošću. Rjeđe, oni imaju nenormalnosti zglobova i srčane greške. Loše napreduju i vjerojatnost da će uskoro po porodu umrijeti je veća. Budući da nije poznata količina alkohola potrebna za uzrokovanje ovog sindroma, trudnicama se savjetuje da se suzdrže od alkoholnih pića.

Raspravljano je šteti li kofein fetusu: nekoliko istraživanja je ukazalo kako pijenje više od sedam ili osam šalica kave dnevno, može povećati opasnost mrtvorođenosti, prijevremenog poroda, niske porođajne težine djeteta ili spontanog pobačaja. Međutim, ta su istraživanja bila neispravna jer su mnoge od žena koje su pile kavu istodobno i pušile cigarete. Kasnije istraživanje, koje je uzelo u obzir pušenje cigareta, zaključilo je kako su poteškoće bile izazvane duhanom a ne kofeinom. Nije jasno utječe li obilno pijenje kave tijekom trudnoće na novorođenče.

Aspartam, umjetno sladilo, ako se uzima tijekom trudnoće u količinama dovoljnim za zaslađivanje hrane, po svemu je sudeći bezopasno.

Kokain uživan u trudnoći povećava opasnost od spontanog pobačaja, prijevremenog odljuštenja posteljice od maternice (abrupcija posteljice); prirođenih nakaznosti mozga, bubrega i spolnih organa; te slabije reakcije pri iskazivanju pažnje novorođenčetu.

Nisu se pronašli dokazi koji bi naveli na zaključak kako marihuana uzrokuje prirođene nakaznosti ili ometa rast i razvoj fetusa: međutim, proučavanja ukazuju da obilno uživanje marihuane u trudnoći može dovesti do nenormalnog ponašanja u novorođenčeta.