Razdoblje nakon poroda

Nakon poroda djeteta, majka se nadzire i, ako je potrebno dobiva lijekove protiv boli. Daju joj se podaci o promjenama njezinog tijela koje se očekuju, uključujući i one povezane s dojenjem i vrstom zaštite od začeća koju može rabiti u razdoblju nakon poroda. Pregledava ju se prije odlaska iz bolnice i nakon 6 tjedana. Poduzimaju se i postupci za sprječavanje i liječenje komplikacije, koje su rijetke. Najčešće komplikacije su obilno krvarenje, infekcije mokraćnog sustava i poteškoće pri dojenju.