Komplikacije trudnoće

Većina se trudnoća odvija bez problema, a većinu se komplikacija može liječiti. Komplikacije uključuju spontani pobačaj, ektopičnu trudnoću, slabokrvnost, Rh neslaganje, poteškoće povezane s posteljicom, pretjerano povraćanje, preeklampsiju i eklampsiju te kožne osipe, kao i prijevremeni nastup trudova i prijevremeno prsnuće plodovih ovoja. Nakon spontanog pobačaja, većina je žena sposobna imati uspješnu trudnoću.