Poteškoće s disanjem

Rijetko se događa da novorođenče ne započne disati, premda prije poroda nisu utvrđene nikakve poteškoće. Zbog toga zdravstveno osoblje koje prisustvuje porodu mora biti vješto u oživljavanju djece.