Bolesti koje mogu otežati trudnoću

Bolesti poput srčanih, bubrežnih, slabokrvnosti, infekcija ili šećerne bolesti mogu uzrokovati poteškoće u trudnoći. Te poteškoće mogu utjecati samo na trudnicu ili i na ženu i na fetus (plod).